Elfelejtettem a jelszót.
Infomediátor » Hírek
Újratáncolt Rock ’n’ Roll2006. 06. 26.

Jogerősen pert nyert az OFE a Vodafone ellen.


Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) 2004. november 17-én másodfokon jogerősen pert nyert a Vodafone Rt ellen a társaság által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) egyoldalú, tisztességtelen és jogszabályba ütköző módosítása miatt.

Az Egyesület még 2003 novemberében indított eljárást a Vodafone Rt. ellen, mert a vállalat 2002. július 15-től Rock ’n’ Roll előfizetést használó ügyfelei számára korlátlan GPRS alapú internet-elérés szolgáltatását vállalta. Ezt követően 2003. február 10-én a szerződés vonatkozó pontját úgy módosította, hogy azzal fenntartsa jogát, hogy az adatforgalom függvényében szüneteltesse, korlátozza vagy megszűntesse a szolgáltatás nyújtását.

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület keresetében kérte az alperes által alkalmazott szerződési feltétel érvénytelenítését, mivel az álláspontunk szerint tisztességtelen és jogszabályba ütköző. Fontos szempont továbbá, hogy az egyoldalú módosítás a fogyasztók széles köre számára jelentős hátrányt okoz. Egyesületünk beadványában hivatkozott arra, hogy a hatályos törvények szerint tisztességtelennek minősül az a szerződési feltétel, amely a fogyasztót teljesítésre kötelezi abban az esetben is, ha a gazdálkodó szervezet nem teljesíti a szerződésben vállaltakat. Sérelmesnek tartottuk még, hogy a Vodafone Rt. az egyoldalú, alapos ok nélküli módosítás ellenére nem biztosította az előfizetőknek a felmondás lehetőségét, csak felmondási díj megfizetése ellenében.

Mindezek figyelembevételével a Fővárosi Ítélőtábla az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület keresetét alaposnak ítélte, megállapítva, hogy a Vodafone Rt. által alkalmazott ÁSZF 2003. február 10-i módosítása, mely alapján jogosult a szolgáltatás korlátozására, érvénytelen. A bíróság kötelezte továbbá az alperest, hogy az érvénytelenség megállapítását országos napilapban tegye közzé.

Jogtalan és érvénytelen tehát a Vodafone Rt. azon eljárása, hogy egy korlátlanul meghirdetett szolgáltatást idő közben egyoldalúan – az előfizetők számára jelentős hátrányt okozva – korlátoz.

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum