Elfelejtettem a jelszót.
Infomediátor » Hírek
A fogyasztó kérelmét utasította el a Békéltető Testület2006. 06. 26.

Egy ügyfél azzal a panasszal fordult a Budapesti Békéltető Testülethez, hogy szolgáltató 2005-ben egyoldalúan megváltoztatta az előfizetői számára Interneten nyújtott szolgáltatást, melynek eredményeként az egyes telefonszámokhoz tartozó előfizetői adatokat az előfizetők tudta és előzetes hozzájárulása nélkül az Interneten elérhetővé tette.


A fogyasztó álláspontja szerint, ezzel a gazdálkodó szervezet adatvédelmi jogsértést követ el. Mindkét kérelmező írásban jelezte, hogy a személyes adatainak Interneten történő megjelenítéséhez nem járul hozzá. A fogyasztó kifogásolta továbbá, hogy a szolgáltató a rendszer átalakítása során, az ügyfél több előfizetéséhez tartozó „account”-ot is elrontott, és ezeket határozott kérésre sem volt hajlandó helyreállítani. A fogyasztó elmondása szerint a rendszer megváltoztatása óta az új vagy újbóli regisztrációhoz kötelezően személyes adatként meg kell adni az előfizető e-mail címét is. Ez álláspontja szerint diszkriminatív intézkedés azokkal szemben, akiknek nincs e-mail címük. A fogyasztó az eljárásban kérte, hogy az eljáró tanács állapítsa meg, hogy a gazdálkodó szervezet jogtalanul járt el akkor, amikor a személyes adataikat hozzáférhetővé tette az Interneten, továbbá jogszerűtlenül tagadta meg az account-ok kijavítását, és jogszerűtlenül tette kötelezővé e-mail  cím megadását. A fogyasztó a személyes adataik jogszerűtlen használatáért 10 – 10 ezer forint nem vagyoni kártérítést kért, valamint 60 913,-Ft vagyoni kártérítést, mely a levélírás és a közlekedés költségeit tartalmazta.

A szolgáltató szerint a kifogásolt szolgáltatás egy lehetőség, és nem kötelező annak az igénybevétele. Ezzel a szolgáltatásukkal kizárólag az előfizető részére biztosítanak lehetőséget az adatok megtekintésére. Ennek két biztosítéka van, egyrészt az, hogy a SIM kártya a szolgáltató tulajdonát képezi, és ezt kizárólag az előfizetőnek adja át használatra, vagyis a szerződéses jogviszony alapján azt kizárólag az előfizető használhatja, másrészt a szolgáltatás igénybevételéhez az előfizetőnek regisztrálnia kell, amihez a szükséges jelszót a SIM kártyához tartozó telefonszámra küldik el. A szolgáltató álláspontja szerint az ÁSZF alapján a SIM kártya használatának más részére történő időleges átengedése esetén, az előfizetésből eredő kötelezettségekért és károkért az előfizető felel.

Téves a panasz azon megállapítása, miszerint a gazdálkodó szervezet személyes adataikat Interneten kezelte, mivel ez a szolgáltatás nem minősül Interneten történő adatkezelésnek, tekintve a titkosított csatornát, felhasználónevet és jelszót. A gazdálkodó szervezet álláspontja szerint, amennyiben a fogyasztó nem kér új regisztrációt, akkor nem kell a szolgáltatását igénybe venni, azonban a korábbi regisztrációk visszaállítására műszakilag nincs lehetőség. Az e-mail cím kötelező megadása a regisztrációhoz jogszerű, mivel a szolgáltatás nem kötelező, és ingyenes. Mindezek alapján a gazdálkodó szervezet kérte a fogyasztó kérelmének elutasítását.

Az eljáró tanács a becsatolt iratok, valamint a felek meghallgatását követően sem jogalapjában, sem összegszerűségében nem találta bizonyítottnak fogyasztó kérelmét, ezért a fogyasztó kérelmét elutasította.

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum