Elfelejtettem a jelszót.
Infomediátor » Hírek
A hűség (k)ára...2006. 06. 16.

avagy dióhéjban a hírközlési szerződésekről


Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket alapvetően az Elektronikus hírközlésről szóló 2003-as törvény (Eht.) és a Polgári törvénykönyvről szóló 1959-es törvény (Ptk.) szabályozza.

Az internet, a vezetékes- és mobiltelefon, valamint a kábeltelevíziós szolgáltatásokat olyan szolgáltatók nyújhatják, amelyek tevékenységüket bejelentették a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál (NHH), vagyis szerepelnek az NHH honlapján - www.nhh.hu - elérhető nyilvántartásban.

FONTOS: Kérjük, mielőtt szerződést köt, ellenőrizze, hogy a kiválasztott cég szerepel-e a nyilvántartásban!

 

A szerződéskötés menete

Amikor Ön egy szolgáltatóval szerződést köt, ne feledje, hogy a szerződés két részből, az Általános Szerződési Feltételekből (ÁSzF) és az egyedi előfizetői szerződésből áll.

A szerződés aláírásával Ön a mindkét dokumentumban foglaltakat elfogadja és kötelező érvényűnek tekinti! Ez akkor is így van, ha „csupán” az Interneten keresztül rendel meg egy szolgáltatást, akár csak egy „OK gomb” lenyomásával. Éppen ezért mielőtt ezt megteszi, gondosan olvassa végig a tájékoztató anyagokat, mentse le azokat számítógépére, vagy nyomtassa ki!

A szerződéseket alaposan tanulmányozza, mivel rendszeresen előfordul, hogy az előfizető és a szolgáltató kötelezettségei nem egy helyen találhatók meg a szerződésben.

FONTOS: Szerződéskötés előtt figyelmesen olvassa el, hogy mit ír alá!

• Ne feledje, hogy szerződéskötéskor a szolgáltatónak át kell adnia Önnek az egyedi előfizetői szerződést és az ÁSzF kivonatát!

• A teljes ÁSzF a szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve honlapján érhető el.

FONTOS: Ne feledje: nem lehet olyan ok, amiért Önnek ott, azonnal alá kell írnia a szerződést!

• Kérjen időt arra (akár napokat is), hogy a feltételeket áttanulmányozhassa!

• Amennyiben kérdése van, keresse meg a szolgáltatót és beszélje át a részleteket!

 

A hűség (k)ára

A hazai gyakorlatban alapvetően kétféle szolgáltatási szerződés terjedt el, mindkettőnek van előnye és hátránya a fogyasztók számára.

Az első forma a határozatlan idejű szerződés. Ennél a fogyasztó általában olyan szerződést köt, amelyben nincs „hűségidőszak” vagy egyéb kedvezmény, a szerződés teljesítése általában az „általános feltételek” szerint folyik. Lehet, hogy az ilyen jellegű szerződések alapján nyújtott szolgáltatások kicsit többe kerülnek a fogyasztó számára, de nagy előnyük, hogy könnyen felbonthatók. Amennyiben nem vagyunk elégedettek a szolgáltatással, vagy új, esetleg jobb ajánlatot kapunk, akkor gyorsan - legtöbb esetben 8 napon belül - megszüntethető a szolgáltatás és .zetési kötelezettség, illetve jogi következmények nélkül választhatjuk a kedvezőbb szolgáltatást.

FONTOS: Ez a forma látszólag drágább, de könnyen és anyagi következmények nélkül módosítható, könnyen lemondható, és szinte azonnal köthető új szerződés!

A hírközlési technológia igen gyorsan változik, egyre-másra új csomagok jelennek meg a piacon és az utóbbi időben az árak is folyamatosan csökkennek. Az ebből fakadó előnyöket a határozott idejű szerződések esetén nagyon nehéz kihasználni!

Határozott idejű szerződés esetén Ön a megadott időre elkötelezi magát a szolgáltató és a szolgáltatás mellett az úgynevezett hűségnyilatkozattal.

A fogyasztók számára a piacon való eligazodást megnehezítheti, hogy a szolgáltatók határozott idejű hűségszerződési gyakorlata sem egységes, már az elnevezések is eltérőek. Hűségnyilatkozat, hűségszerződés, időszakos elkötelezettség, feltételes kedvezmény, egy-két éves határozott idejű előfizetés, kedvezmény, ilyen kifejezések jelentik a hűségszerződést, amelynek célja, hogy a normál díjszabáshoz képest bizonyos kedvezmények felkínálásával a szolgáltató magához csábítsa és kösse az ügyfelet. Ilyen szerződés megkötése esetén Ön vállalja, hogy előre meghatározott időtartamra (jellemzően 1-2 év) a szolgáltatóhoz, illetve az adott szolgáltatáshoz köti magát. A szerződés lényege, hogy a „hűségéért” a fogyasztó árkedvezménnyel vásárolhat, díjkedvezményt vehet igénybe, mobiltelefont cserélhet, míg a szolgáltató biztos ügyfélhez és bevételhez jut.

FONTOS: A határozott idejű szerződés előnyös lehet, azonban a hűségszerződésekkel kapcsolatban kialakult piaci gyakorlat nem szolgálja teljes körűen az előfizetők, a fogyasztók érdekeit, jogbiztonságát.

A hűségszerződések előnye, hogy általában alacsonyabb áron juthat az előfizető a szolgáltatáshoz, de nagy hátránya, hogy amennyiben nem elégedett a szolgáltatással vagy az árak csökkenek, akkor a hűségidőszak tartama alatt csak igen súlyos anyagi következmények után lehet szolgáltatást vagy szolgáltatót váltani, illetve lemondani a szerződést, illetve szolgáltatást. A határozott idejű szerződés meghatározott időpont előtti felbontását a szolgáltató „bünteti”.

FONTOS: Amennyiben bármilyen változás történik az Ön életében a hűségszerződés ideje alatt (költözés, anyagi helyzet romlása, családi állapot változása, stb.) és ennek következtében nem, vagy máshol szeretné igénybe venni az adott szolgáltatást, akkor Önnek ki kell fizetni a teljes árat, kötbért és akár a bekötési díjat is!

Mérlegeljen! Biztos abban, hogy egy vagy két évig biztosan igénybe akarja

venni a szolgáltatást és a szerződéskötéskor meghatározott árat kívánja fizetni még egy-két év múlva is?

FONTOS: Amennyiben nem, kérjük gondolja meg, hogy a mostani előnyért később milyen árat fizethet és ennek megfelelően kösse meg határozott idejű szerződését!

 

Mire kell vigyázni a hűségszerződések kötésekor?

FONTOS: Szerződéskötés előtt fontolja meg alaposan, hogy megéri-e Önnek a hűségnyilatkozat!

A hűségszerződéseknél sajnos nagyon gyakori, hogy nem megfelelő az előfizetők tájékoztatása, de sokszor maguk az előfizetők sem tájékozódnak kellőképpen a szerződés megkötése előtt.

A Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez beérkező legtöbb fogyasztói panasz visszavezethető arra, hogy az előfizető úgy rendelte meg a szolgáltatást, hogy az esetleges súlyos következményekkel nem volt tisztában, részben azért mert nem, vagy nem kellő alapossággal olvasta el a hűségszerződéssel, kedvezménnyel kapcsolatos információkat. Ezeket az információkat a szolgáltatók részben az egyedi előfizetői szerződésbe, részben pedig az Általános Szerződési Feltételek közé „csomagolják”.

Aki a szerződéskötés előtt elmulasztja az alapos tájékozódást és a leírtak mérlegelését, könnyen „csapdába” kerülhet, mivel csak akkor ismeri meg a részleteket, amikor már késő. Rendszerint ekkor már nem lehet segíteni, hiszen az ügyfél aláírta a szerződést. Az aláírt szerződés (illetve az aláírással egyenértékű megrendelés és a szolgáltatás igénybevétele) pedig kötelezettségeket tartalmaz, a teljesítésből nem, vagy csak áldozatos – költséges – úton lehet szabadulni.

FONTOS: Kezelje kellő távolságtartással a szinte minden esetben túlzó reklámokat, a hangzatos ajánlatokat, gondolja át, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az állításokat ellenőrizze!

MÉRLEGELJEN!

• Mekkora kedvezményt kap, mennyi időre és mire?

• Mit nyer ezzel?

• Mit vállal?

• Hogyan mondhatja majd fel a szerződést a határozott időtartam lejárta előtt?

Az erre vonatkozó információkat az egyedi előfizetői szerződés tartalmazza! Kérdezzen rá, hogy mi alapján számolják az esetleges kötbért, vagy felmondás esetén mennyit kell fizetnie?

• Mit tervez a jövőben? Mik a szándékai?

Vegye figyelembe például, hogy egy esetleges költözés esetén, az új helyen a szolgáltató már nem tud szolgáltatni műszaki akadályok miatt, de az előfizetőnek ebben az esetben is ki kell fizetnie a „kötbért” (mivel már nem ugyanaz az előfizetői pont).

 

Az idő előtti szerződésbontásnak következményei lehetnek:

  • • A még hátralévő havi díjak megfizetése.
  • • Az addig igénybevett szolgáltatásra érvényes kedvezményes és a nem kedvezményes (forgalmi és/vagy nem forgalmi) díjak közötti különbözet utólagos megtérítése.
  • • Az addig igénybevett „kapcsolt” más szolgáltatásra érvényes kedvezményes és a nem kedvezményes díjak közötti különbözet utólagos megtérítése.
  • • Az addig igénybevett „kapcsolt” más eszköz kedvezményes és nem kedvezményes ára közötti különbözet utólagos megtérítése.
  • • Kötbérfizetési kötelezettség.
  • • Helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatások esetén a kedvezmény illetve a hűségnyilatkozat is sok esetben csak egy adott földrajzi címre, helyre érvényes, tehát ha valaki hűségnyilatkozat alapján köt több éves szerződést Internet hozzáférésre, és eközben elköltözik, akkor ez egyes szolgáltatóknál „szerződésbontásnak” tekintendő, még akkor is, ha a szolgáltató az új címen is képes lenne tovább szolgáltatni. Más szolgáltatók esetében, csak akkor válik idő előtt „hűtlenné” az előfizető, ha az áthelyezés a szolgáltató tényleges szolgáltatási területén kívülre esik.

Ahhoz, hogy a hűségnyilatkozat aláírása előtt a vállalt kötelezettségek mérlegelhetők, kiszámíthatók legyenek, tudni kell, hogy a szerződés alapján:

 

Meddig tart és mikor kezdődik a kedvezményes időszak?

A kedvezményes időszak a különféle szerződések szerint kezdődhet:

• a bekötés/bekapcsoláskor, vagy

• az előfizetői szerződés aláírásakor, vagy

• a kedvezményt igénybevevő nyilatkozat aláírásakor,

• az akciós, ingyenes időszak lejárta után.

 

A kedvezményes időszak alatt milyen szerződésmódosítási

jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik önt?

• Módosítási korlátok a kedvezmény nélküli szerződéshez képest.

• Módosítási előnyök a kedvezmény nélküli szerződéshez képest.

• Szerződésbontási korlátok a kedvezmény nélküli szerződéshez képest.

• Szerződésbontási előnyök a kedvezmény nélküli szerződéshez képest.

Követi-e a hűségszerződésben rögzített alapár a piaci árak változását (jellemzően csökkenését), avagy fennáll a veszélye, hogy a hűségszerződés ideje alatt az előfizető az aktuális piaci árnál drágábban fogja a szolgáltatást igénybe venni?

FONTOS: Kérjük, hogy mindig alaposan olvassa végig az Általános Szerződési Feltételeket és az Egyedi Előfizetési Feltételeket, és döntse el, hogy alá akarja-e írni a hűségnyilatkozatot, vagy határozatlan idejű szerződési formát választ!

 

A szerződés lejárta

A mai gyakorlat szerint a hűségszerződésből az utolsó (általában 30) nap alatt lehet kilépni. Amennyiben ezt a fogyasztó elmulasztja, akkor akarva, akaratlanul újabb időszakra köti le magát. Ha az ügyfél nem nyilatkozik, akkor a szolgáltatók az előfizető hallgatását, mint a nyilatkozattétel elmulasztását tekintik a szerződés jogalapjának. A „kellő pillanat elmulasztása” az előfizetők számára súlyos és lényeges következményekkel jár. A határidő és szerződésváltozás közeledtére a gyakorlat szerint a szolgáltatók csak a legritkább esetben hívják fel az előfizető figyelmét, nem kérik nyilatkozatát.

FONTOS: Amennyiben fel kívánja bontani a szerződést, figyeljen a határidőre, és szolgáltatójánál előre tájékozódjon a felbontás menetéről, lehetőségéről!

Amennyiben a fogyasztó nem nyilatkozik, a „meghosszabbodott” szerződés az előző feltételekkel él tovább, tehát az eddig fizetett áron és az előzőleg választott hűségidőszakkal. Az ilyen szerződések esetében nem ritka, hogy amennyiben a meghosszabbított időtartam közben az előfizető fel akarja bontani a szerződést, akkor a kiszámlázott kötbér az első időszak kedvezményeit is tartalmazza, tehát akár 3-4 év kedvezményét is egy összegben kell az ügyfélnek kifizetni.

FONTOS: Kérjük, hogy a szerződés aláírása előtt tájékozódjanak arról, hogy a hűségszerződés lejártakor az automatikusan meghosszabbodik vagy a szolgáltatás a továbbiakban határozatlan idejű szerződés alapján vehető igénybe!

További információk a HFJKH honlapján.

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum