Elfelejtettem a jelszót.
Infomediátor » Közlemények
TÁJÉKOZTATÓ A MAGYARORSZÁGI ÖNKORMÁNYZATOK TELEPÜLÉSNEVEINEK DOMAIN NÉVBEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁRÓL2012. 06. 21.

A .hu felső szintű domain nevek alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásának és fenntartásának egységes rendjét biztosító Domainregisztrációs Szabályzat 1997. június 16.-a óta a település nevével azonos karakterű, közvetlenül a .hu alá delegált  domain név igénylőjeként kizárólag az adott település önkormányzatát ismeri el. A korábbi igénylők számára azonban a településnévvel azonos domain nevek az akkori szabályoknak megfelelően jogszerűen kerültek delegálásra.

 A hatályos Domainregisztrációs Szabályzat értelemében a  település nevét valamilyen toldalékkal, vagy más szóval összekapcsolva domain névként bármely más, a Szabályzat feltételeinek megfelelő természetes vagy jogi személy is igényelheti, feltéve, ha az adott név általa történő használata nem jogellenes, megtévesztő, illetve megbotránkozást vagy félelmet keltő.

 Számos önkormányzat rendeletében külön engedélyhez köti a településnév használatát.  Az utóbbi időben a médiában olyan önkormányzati rendelet tervezetekről is megjelent információ, amelyek a névhasználat engedélyhez kötését a domain nevekre is ki terjesztenék, rendszerint a már regisztrált domain nevek vonatkozásában is.  Az online világban azonban az önkormányzati rendelet, mint jogforrás korlátaira is tekintettel az ilyen jellegű szabályozás nehezen érvényesíthető, és alkotmányossági aggályokat is felvet.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 6.§-a azonban egyértelműen kimondja, hogy az önkormányzati rendelet területi és személyi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére, illetve az adott területen lévő természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.  Így az interneten történő megjelenés esetében az adott településen székhellyel rendelkező szervezet, vagy ott lakó természetes személy számára engedélyhez lehet kötni a település nevének domain névben történő felhasználását, míg azokra nézve, akik más településen rendelkeznek illetőséggel, ugyanez a korlát már nem érvényesülhet.

 Ugyancsak problémát okozhat ilyen önkormányzati rendeletalkotás esetében a domain nevüket korábban regisztráló személyekkel szemben történő alkalmazása, mivel a jogalkotásról szóló törvény 7.§-a  szerint a jogszabály a kihirdetését követő időpontban léphet hatályba,  és a 15.§ értelmében fő szabályként azt a hatálybalépését követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre lehet alkalmazni.

 A település nevét cégnevében is használó, cégbíróság által bejegyzett névvel rendelkező vállalkozóval esetében  a névhasználati joga ütközne az önkormányzati rendelet korlátaival.

Kérdéses továbbá, hogy egy ilyen rendelkezést vajon hogyan tudna a jogalkotó érvényesíteni a nem a .hu országkód alatt, hanem más felső szintű domain nevek alá regisztrált esetekben, amikor  sok esetben a valódi domain használó személyét a nyilvántartásból nem lehet megállapítani.

 Az ilyen önkormányzati rendeletben szereplő korlátozások valójában a településen bejegyzett vállalkozások számára teremtenének súlyos verseny-hátrányt, és ezzel közvetve magának a települési önkormányzatnak is kárt okoznak.

 Más szempontból érthető az önkormányzatok azon törekvése, hogy a település név használatát méltó módon szeretnék biztosítani, és az engedélyhez kötéssel egyfajta kontrollt gyakorolni efelett.

 Az esetleges alkotmányossági aggályokat felvető, és kárt okozó rendeleti jogalkotás helyett azonban a településnevek domain névben történő jogszerű és tisztességes használatát más eszközökkel is lehet biztosítani.

 A .hu alatti domainek igénylésére és használatára vonatkozóan két olyan alternatív vitarendezési eljárás is igénybe vehető, amelyekkel meg lehet akadályozni azt, hogy a más jogát sértő adott domain az igénylő számára delegálásra kerüljön, illetve kérelmezni lehet egy már delegált domain névnek az az adott igénylőtől történő visszavonását illetve átruházását.  A delegálás előtt rendelkezésre áll a Tanácsadó testület eljárása, amelyet az adott igény kihirdetésétől számított 8 napon belül előterjesztett panasszal lehet kezdeményezni. A már delegált domain nevek vonatkozásában pedig a Regisztrációs Döntnöktől lehet kérni az adott név visszavonását vagy átruházást.

Mindkét eljárás akkor vehető igénybe, ha maga a domain név sérti az egyébként az adott név használatára jogosult jogát. Amennyiben a domain név alatt jelenik meg jogsértő tartalom, abban az esetben az elektronikus kereskedelemről és az információs társadalom egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján a tárhelyszolgáltatónál lehet kezdeményezni a jogsértő tartalomhoz való hozzáférés megakadályozását, vagy annak eltávolítását.

 Külön felhívjuk az önkormányzatok figyelmét arra is, hogy az adott településnévvel azonosított domain név alá lehetőségük van aldomaineket regisztrálni ( pl. a varos.hu alá program.varos.hu vagy cégnév.varos.hu domaineket) , így az internet felhasználók biztosak lehetnek abban, hogy ezeken az internetes címeken az önkormányzathoz kapcsolódó információkat találhatják meg.

 

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum