Elfelejtettem a jelszót.

vizipipa.hu


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

a vizipipa.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

Yaser Omair Kérelmező által a PHARMA-MARKETING Kft. Kérelmezett ellen a vizipipa.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban  eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a vizipipa.hu domain név átruházása iránti kérelmet alaptalannak találja, ezért azt elutasítja.

 

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező használatában van a sultancenter.hu domain, amely részben kifejezetten vízipipák és tartozékaik forgalmazására szolgáló webáruház, részben az egyik legnagyobb hazai vízipipa szaküzlet, a Sultan Center weboldala. Mint vízipipák importálásával és forgalmazó vállalkozó , 2006-ban regisztrálta a vizipipa.hu domain nevet. A vizipipa.hu domain nevet ezt követően rendeltetésszerűen használta, azon rendszeresen elérhető volt üzletük kínálata. Amikor a www.vizipipa.hu oldalon nem volt tartalom, az oldal átirányításra kerül a www.sultancenter.hu oldalra. Mindezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a vizipipa.hu domaint rendeltetésszerűen használta.

 

A fenntartási díjat rendesen fizette, azonban 2010.-ben a fenntartási díj megfizetéséről szóló e-mail értesítőt levelezőrendszere levélszemétként kezelte, így azt nem kapta meg, és a fenntartási díjat nem fizette meg.

 

Ekkoriban a vizipipa.hu domaint átirányították a www.sultancenter.hu címre, mivel a webáruház átalakítás alatt állt. Az átirányítás miatt nem észlelték, hogy a domain törlésre került. Cége nagyon sok munka es befektetés árán jött létre. A vizipipa.hu domain nevet nagyon régóta használják, és azt a webes felületeken kívül egyéb termékeken ( dobozokon, reklámtáblákon) is feltüntették.

 

2011. július 18.-án a Kérelmezett levélben kereste meg a Kérelmezőt, és a domain nevet ellenérték fejében átruházására ajánlotta fel. Érdeklődésükre a Kérelmezett tájékoztatta arról, hogy a domaint árverés útján értékesíti, a licit 2011. július 11-én 250.000,- Ft-on állt. Nyilvánvaló, hogy a Kérelmezett a domaint értékesítés céljára szerezte meg, azt használni nem kívánja.Több e-mail váltás bizonyítja hogy minél magasabb arat szeretnének kérni a domain névért.

 

Kérelmező csatolta a Kérelmezett eladási szándékát bizonyító e-maileket.

 

Kérelmező a domain átruházását kérte.

 

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

 

 

II.           Kérelmezett érdemi védekezése

 

A Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a domain nevet 2011. február 1.-én regisztráltatta. Ez a domain szabadon regisztrálható volt. A név megválasztásakor a Domainregisztrációs Szabályzat előírásainak megfelelően jártak el, az senki jogát nem sértette.

 

A regisztrálást követően próbálták kialakítani az üzleti modellt, amelyre a domain nevet használhatják. Azonban időközben kiderült, hogy a Google állásfoglalása szerint dohányipari termékek mellett nem használhatók az Adsense hirdetések. Ezért döntöttek úgy, hogy potenciális együttműködő partnereket keresnek, akik kiválóan használhatják a domain nevet. A megkeresett cégek azonban leginkább a domain nevet kívánták volna megvásárolni, a hirdetési lehetőség iránt senki sem érdeklődött. Ezért a domain eladását határozták el. Ekkor kerestek meg 8 nagyobb céget, közöttük a Kérelmezőt is, hogy a domain eladó. Kérelmező többször jelezte, hogy szeretne részt venni a licitben, de az ajánlatuk megtételére még határidőt kértek, és azt, hogy a licitet még ne zárják le. Kérelmező ajánlatot azonban nem adott, ezért a licitet lezárták, és azt egy másikérdeklődő nyerte meg.

 

Ekkor értesültek a Regisztrációs Döntnök eljárásának megindításáról.

 

A kérelemmel kapcsolatban Kérelmezett előadta, hogy nem állnak fenn a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatában a domain név visszavonásához illetve átruházáshoz megkívánt feltételek.

 

Kérelmezett vitatta, hogy a Kérelmezőnek névhasználati joga lenne a domain névre, mivel azt semmivel sem tudja igazolni.

A domain név egy értelmes magyar szó, amelyet semmilyen jogszabály nem véd más javára. Ilyen névhez mindenkinek joga van, senki sem formálhat annak használatára kizárólagos jogosultságot.

 

Kérelmezett vitatta, hogy a domain nevet rosszhiszeműen igényelte volna, vagy annak használata rosszhiszeműen történik,hiszen azt valós használatra kérte, közel 80 működő web oldala van.

 

Kérelmezett felhívta a figyelmet arra, hogy a domain fenntartási díjhoz van kötve,kizárólag a Kérelmező tehet arról, hogy azt nem fizette meg, és a domain név szabadon regisztrálhatóvá vált. Az a tény, hogy a regisztrátornál, illetve a Kérelmezőnél számítógépes problémák álltak fenn, és emiatt nem került megfizetésre a fenntartási díj, nem róható a Kérelmezett terhére. A Kérelmezőnek a felmondást követően még huzamos ideig lehetősége lett volna arra, hogy a felmondást illetve a törlést észleje, és intézkedjen annak érdekében, hogy a domain név továbbra is a használatában maradjon, azonban ezt nem tett meg.

 

III.          Kérelmező észrevétele

 

Kérelmező a kérelemben foglaltak fenntartása mellett – már az eljárás ideje alatt készült – fényképeket csatolt üzletek portáljáról, illetve táblákról, amelyeken a kérelmezett domain név feltüntetésre került.

 

Kérelmező előadta, hogy cége hozta be elsőként Magyarországra a vízipipát, és tette azt népszerűvé. Cége tulajdonában több mint 30 olyan domain név van, amely a vízipipával kapcsolatos.

 

Kérelmező elismerte, hogy hibázott, amikor nem fizette meg a domain fenntartási díját, de szeretné azt a továbbiakban is használni.

 

IV.         Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg  döntését.

 

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Döntnöknek először tehát a Kérelmezőnek a kérelmezett domain névvel kapcsolatos jogát kellett vizsgálnia, azt, hogy a kérelmezett domain név azonos-e valamely a közösségi vagy hazai jogszabály által javára védett névvel.

 

A domain rekordjából megállapítható, hogy az 2007. február 28.-án lett Kérelmező javára delegálva. Az archive.org oldal tanúsága szerint a domain név alatt önálló tartalom ettől kezdve nem volt elérhető, az mindvégig a www.sultancenter.hu web oldalra került átirányításra.

 

A Döntnök egyetértett Kérelmezett védekezésének azon részével, hogy a Kérelmező nem bizonyította névhasználati jogát. Mivel a Kérelmezőnek nincs védjegyoltalma a névre, az a Kérelmező nevével sem azonos, a szerzői jogi oltalom a köznév esetében kizárt, így egyedül kereskedelmi névhasználati jogot lehetett volna javára megállapítani. Azonban ehhez a Döntnök álláspontja szerint nem elegendő egy rendszeresen használt köznév, amely egy általánosan forgalomban lévő áru megjelölése,  feltüntetése az ilyen árukkal foglalkozó üzletek portálján. A kereskedelmi névnek megkülönböztetőnek és az adott kereskedő felismerésére alkalmasnak kellene lennie. A kérelmezett domain névvel kapcsolatban azonban ezt nem lehetett megállapítani.

 

Még az esetben sem lehetne ilyen jogcímen Kérelmező javára névhasználati jogot feltételezni, ha a kérelmezett domain név kereskedelmi névnek lenne minősíthető, mivel ebben az esetben is a céghez, és nem Kérelmező magánszemélyhez kötődne az.

 

A Google kereső a „vízipipa” szóra csak 9. helyen találta meg Kérelmező cégét. (Hangsúlyozza a Döntnök, hogy itt sem Kérelmezőt).

 

Kérelmező javára tehát az eljárás adataiból és az interneten végzett tájékozódás eredményeként a Döntnök a kérelmezett domain névre fennálló jogot nem tudott megállapítani.

 

Mivel a kérelem teljesítésének előfeltétele a Kérelmező névhasználati joga, így ennek hiányában a kérelmet el kellett utasítani.

 

A Kérelmezett domain névhez fűződő jogát, jogos érdekét illetve azt, hogy a domain rosszhiszeműen használja-e, a Döntnöknek már nem kellett vizsgálnia.

 

A Döntnök azonban hangsúlyozni kívánja,hogy önmagában az a tény, hogy egy adott domain nevet ellenérték fejében kívánnak más részére értékesíteni nem ad alapot egy domain név visszavonására vagy átruházására, csak abban az esetben ha az adott név használatára másnak van joga.

 

A Regisztrációs Döntnök  jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak.

 

Budapest, 2011. december 22.
 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum