Elfelejtettem a jelszót.

humana

hhumana.hu
REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a humana.hu domain tárgyában indult eljárásban

A jogi képviselője útján eljáró Medico Uno Worldwide (Cyprus) Kérelmező által Dobrocsi Péter magánszemély Kérelmezett ellen, a humana.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a humana.hu domain nevet Dobrocsi Péter Kérelmezettől visszavonja, és azt a Medico Uno Worldwide (Cyprus) Kérelmező javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I. Kérelem

A Kérelmező előadta és bizonyította, hogy a "humana" kifejezés, a Humana GmbH, Németországban működő, több mint 50 éves múltra visszatekintő cég lajstromozott nemzetközi szóvédjegye (lajstromszám:175021, bejelentés napja: 1954.02.22.) A Humana GmbH cég magyarországi forgalmazója a Medico Uno Wordwide (Cyprus), és annak magyarországi leányvállalata a Medico Uno Pharma Kft. A Humana cég termékei több országban is forgalmazásra kerülnek, mely országokban a Humana GmbH rendelkezik az adott országnak megfelelő nemzeti domain végződéssel.

A Kérelmező a domain név részére történő átruházását kérte.

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért, az eljárás díját befizette.

II. Érdemi védekezés

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett és adminisztratív kapcsolattartója részére, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett részére a kézbesítés sikeresen megtörtént, azonban választ, védekezést nem terjesztett elő.

III. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a rendelkezésre álló iratok, azaz a kérelem valamint a nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Döntnök szerint a Kérelmező igazolta a domain névhez való jogos érdekét, és reakció hiányában feltételezni lehet, hogy a Kérelmezett jogos érdek nélkül igényelte a domain nevet, továbbá, azt nyilvánvalóan nem is használja, még a fenntartási költségeit sem viseli.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott. A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2012. július 10.
Dr. Soós Andrea Klára
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum