Elfelejtettem a jelszót.

sole

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

   

a sole.hu  domain tárgyában indult eljárásban

 

A SOLE-MiZo Zrt. (6728 Szeged Budapesti u. 6.) Kérelmező által Morphos Kft. (6724 Szeged Szatymazi u. 2/b.) Kérelmezett ellen a sole.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést


 

A Regisztrációs Döntnök a sole.hu  domain nevet a Kérelmező javára átruházza.

 


Indokolás


 

A sole.hu  domain név ügyében a SOLE-MiZo Zrt. kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. Kérelmező képviselője útján 2009. október 14-én nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a sole.hu  domain név Kérelmezettől való visszavonását és átruházását kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) a Morphos Kft.-t jelölte meg.

 

A Kérelemben előadottak szerint a Kérelmezettnek a sole.hu domain regisztrációkor bejegyzett SOLE védjegye nem volt. A www.sole.hu weboldalon csak "Az oldal fejlesztés alatt áll" szöveg olvasható, de régebben is csak egy érdemben használhatatlan oldal volt felrakva, amelyen a Kérelmezett nevén kívül csak egy e-mail cím volt megtalálható. Ez az e-mail cím és a sole.info domain 2004. december 7. óta nem a Kérelmezett tulajdonában van, arra e-mailt küldeni nem lehet, mivel a sole.info domainnek nincsen bejegyzett mail szervere. A www.sole.hu oldal régebbi tartalma a http://web.archive.org/web/*/http://www.sole.hu oldalon érhető el. Kérelmező szerint a Kérelmezett domain név használatához fűződő jogos érdeke azért sem bizonyítható, mert a domain 2004. május 22. óta szerepel a Domaincentrum oldalon (http://www.domaincentrum.hu/domdata.php?id=414) mint eladó domain (listaár: 100.000,- Ft). A domain megtalálható a Domainbroker weboldalán is mint bérelhető domain ( http://www.domainbroker.hu/search.phtml?ker=ker&nev=sole&image1=keres%E9s&kit=hu&tart=&berlet=&ar=&nevh=&kategoria).

 

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett rosszhiszeműsége bizonyos, mert a domaint kizárólag továbbértékesítésre használja. Ezt bizonyítja, hogy a www.sole.hu weboldalon nincs és nem is volt érdemi tartalom, továbbá az interneten található domain értékesítési ajánlatok, és a kérelemhez mellékelt sole.hu bérbeadási ajánlat is, amit a Kérelmezett tulajdonosa, illetve ügyvezető igazgatója küldött faxon a Kérelmezőnek (akkor még SOLE Rt.). A Kérelmező a Kérelmezettet 2001. július 10-én küldött levélben felszólította, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat (akkori) 10.3 d. pontja alapján (http://www.domain.hu/domain/arch/rsz-20000301.html) mondjon le a domain névről, mivel az védjegyoltalom alatt áll. A Kérelmezett a felszólításnak nem tett eleget.

 

Kérelmező a kérelemben foglaltak alátámasztására kérelméhez csatolta a 686.659 lajstromszámú, SOLE nemzetközi védjegyének 2007-ben történő megújításáról szóló okirat másolatát, a sole.hu domain bérbeadása tárgyában részére megküldött ajánlatot (kelt: 2003. november 14.), a Kérelmezettnek küldött felszólító levelének másolatát (kelt: 2001. július 10.), a Domaincentrum honlap sole.hu domainre vonatkozó tartalmát megmutató mht dokumentumokat, a domain bérbeadása tárgyában a SOLE Rt.-nek címzett, a Kérelmezettől származó ajánlatok másolatát (kelt: 2001. október 1., illetve 2001. október 5.), valamint a www.sole.hu weboldal tartalmára utaló mht dokumentumokat.

 

Kérelmezett 2009. december 23-i érdemi védekezésében kifejtette, hogy a világon sok cégnek van valamilyen formában a  SOLE-hoz kötődő védjegye, így Kérelmezett cégnek is. Kérelmezett mellékelte a 176.508 lajstromszámú SOLE védjegyéhez (oltalmi idő kezdete: 2001. november 26.) kapcsolódó védjegyokiratot és védjegylajstrom kivonat másolatát. A rosszhiszeműségére vonatkozó állítást Kérelmezett visszautasította, és kijelentette, hogy nem eladási céllal regisztráltatta a sole.hu domaint, ezért is jegyeztetett be védjegyet, azonban az évek során tevékenységi köre megváltozott, és ez indokolta, hogy eladásra, illetve bérbeadásra kínálta a domaint.

Kérelmező a Kérelmezett érdemi védekezésére 2010. január 25-én tett nyilatkozatában továbbra is fenntartotta kérelmét, és a Kérelmezett által előadottakra kifejtette, hogy a SOLE márkanév mint tejtermékek márkaneve, már 2000-ben, a domain név regisztrációjakor is országosan ismert volt, és 2009-ben elnyerte a Superbrands© címet (

http://www.superbrands.hu/index.php?article=11000&langcode=hu). Előadta továbbá, hogy a kérelmezői  SOLE védjegy 1997. december 4-től részesül védjegyoltalomban, ami korábbi időpont a sole.hu domain regisztrációjánál (2000. június 14.), a Kérelmezett SOLE védjegye pedig több mint egy évvel később (2001. november 26.) került bejelentésre, azután,

hogy 2001. július 10-én a Kérelmező elküldte a domain névről történő lemondásra felszólító levelet. Kérelmező ebből arra következtet, hogy a védjegyet jegyeztették be a domain névhez, nem pedig a domain nevet akarták használni a márkanévhez.

Kérelmező álláspontja szerint a védjegy bejegyzésével Kérelmezett nehezíteni szándékozta, hogy a Kérelmező felhasználhassa márkanevét domain névben. Kérelmező továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy 2003-ban a kérelmezetti védjegy lajtromozása még meg sem történt, de a domain bérleti jogát már ekkor felajánlotta a Kérelmezett a Kérelmezőnek. A lajstromozás után három hónappal pedig már az eladó domainek között szerepelt, és már hat éve kínálják bérbeadásra, illetve megvételre. Kérelmező szerint ez is arra utal, hogy Kérelmezettnek nem is volt szándékában a domain nevet mint márkanevet használni, azt csak továbbértékesítési

szándékkal regisztrálta.

Kérelmező a rosszhiszemű domain használattal kapcsolatos korábbi előadását fenntartva utalt arra, hogy a domain neveket csak valós használatra lehet igényelni. Hangsúlyozta, hogy a regisztrációt követően a sole.hu domaint nem használták megfelelő módon,

mert azon érdemi tartalom az elmúlt tíz évben nem volt. Álláspontja szerint amennyiben a Kérelmezettnek a tevékenységi köre megváltozása miatt már valóban nem volt szüksége a domain névre, arról le is mondhatott volna a további fenntartási költségek megspórolásával. 

 

A Regisztrációs Döntnök a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (a továbbiakban: „Szabályzat”) 29., 30. és 31. pontjai alapján, a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

 

A Szabályzat 29. pontja alapján „A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

 a)   a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

 b)   Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A fentebb idézett rendelkezés alapján megállapítható, hogy a Kérelmezett által regisztrált sole.hu domain név megegyezik a Kérelmező által korábban lajstromoztatott „SOLE” védjeggyel. Ebből következően – figyelemmel a Kérelmező kérelmére – a Döntnöknek a továbbiakban azt kellett megvizsgálnia, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte-e, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy hogy a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte-e, vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történt-e a Kérelmezett részéről.

 

A névhez fűződő jogos érdek kapcsán a Szabályzat 30. pontja az alábbiakat rögzíti:

„Az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

 a)   a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

 b)   a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

 c)   a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”

 

Kérelmezett érdemi védekezésében kifejtette, hogy sokaknak van a „SOLE” kifejezéshez kötődő védjegye, ahogyan neki is, amit okirattal igazolt. Mivel a Kérelmezett védjegyének oltalma később keletkezett, mint a sole.hu domain regisztrációjának időpontja (2000. június 14.), ezért a Szabályzat 29. a) pontja alapján az állapítható meg, hogy Kérelmezett a domaint anélkül igényelte, hogy a névhez joga fűződne.

 

Ezért a Döntnök ezt követően azt vizsgálta, hogy a domain névhez fűződő jogos érdekek vonatkozásában a Szabályzat 30. § a)-c) pontjaiban foglaltak teljesülnek-e. E vizsgálódás során a Döntnök az alábbi megállapításokra jutott:

 

ad a) A kérelemről szóló értesítést megelőzően a Kérelmezett a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet nem használta áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban, illetve erre vonatkozó előkészületeket sem tett. Ezt támasztja alá, hogy a http://web.archive.org/web/*/http://www.sole.hu alapján az állapítható meg, hogy a weboldalon annak regisztrációja óta nem volt és nincs áruk vagy szolgáltatások felkínálására vagy ennek előkészületére vonatkozó tartalom.

 

ad b) A Kérelmezett nem tekinthető olyan személynek, amelynek a domain név a közismert elnevezése, hiszen a Kérelmezett cégneve a domain névtől eltér.

 

ad c) A csatolt bizonyítékok alapján nem állapítható meg, hogy a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére. Ezt igazolja, hogy a sole.hu weboldalon érdemi tartalom nem volt és nem fellelhető, és hogy Kérelmezett a Domaincentrum, illetve Domainbroker honlapokon hosszú ideje eladásra, illetve bérbeadásra kínálja azt, illetve 2003-ban magának a Kérelmezőnek is felkínálta a bérleti jogot. Ezen túlmenően – tekintettel arra, hogy a Kérelmező SOLE védjegye ismert márkanév – a Kérelmezett ezen magatartása alkalmas arra, hogy a felhasználók megtévesztéséhez vezessen. E körben a Kérelmező által hivatkozott, a Kérelmező felé Kérelmezett által intézett 2001. októberi megkeresések nem vehetők figyelembe, mert azok nem a jelen eljárás tárgyát képező domain-re, hanem a sole.info domain névre vonatkoztak.

 

Fentiek alapján, valamint tekintetbe véve, hogy Kérelmezett a domain név használatához fűződő jogai és jogos érdekei bizonyítására a hivatkozott védjegyokiraton és lajstromkivonaton kívül más okiratot nem nyújtott be, illetve más módon sem igazolta ezen jogokat, jogos érdekeket, a Döntnök nem találta megállapíthatónak, hogy a Kérelmezettnek a domain név használatához jogos érdeke fűződne.

 

 

 

 

 

 

 

Következő lépésben a Döntnök a Szabályzat 29. b) pontjában megfogalmazott rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta.

 

A Szabályzat 31. pontja szerint „A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a)   a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

b)   a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:

i.     a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy

ii.    a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

c)   a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

d)   a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

e)   a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

 

A Szabályzat 31. pontjának a), c), d) és e) pontjában foglaltakat a Döntnök nem találta megalapozottnak, azonban a b) pontban foglaltak a Döntnök által lefolytatott vizsgálat alapján megvalósulnak, azaz a domaint Kérelmezett abból a célból igényelte, hogy megakadályozza, hogy a Kérelmező azt egy annak megfelelő domain névben felhasználja. A Döntnök ezen megállapítását az alábbiakra alapozza (melynek alapján megvalósulnak a Szabályzat 31. b) pontjának i., illetve ii. alpontjaiban foglaltak is):

 

A Kérelmezett a domain nevet a korábban kifejtettek alapján a delegálás időpontjától számított több mint két éven keresztül nem használta megfelelő módon, azaz áruk vagy szolgáltatások felkínálására, vagy ennek előkészítésére. Ezen túlmenően a Kérelmezett azt követően jelentette be lajstromozásra SOLE védjegyét (2001. november 26.), hogy az azzal azonos megjelölést hordozó domainről történő lemondásra őt a Kérelmező már írásban felszólította (2001. július 10.). Vagyis a Kérelmezett a Kérelmező általi kifejezett kérés ellenére, a Kérelmező jogainak vélt sérelméről tudva jelentette be védjegyét, ami által igazoltnak tekinthető azon csalárd szándéka, hogy jogot keletkeztessen (ti. védjegyjogosultságot) a sole.hu domain névhez. Ezen szándékot látszik igazolni az a tény is, hogy a kérelmezetti védjegy árujegyzékébe tartozó árukörhöz (31. osztály Mezőgazdasági, erdészeti termékek; faiskola (facsemete); élő növények és virágok) kapcsolódó tevékenységeket (erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység; erdészeti szolgáltatás; fakitermelés) a Kérelmezett – a hatályos cégnyilvántartási adatok alapján – csak 2009-ben vette fel tevékenységi körébe.

 

 A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelemnek helyt ad, és Szabályzat 28. pontja alapján elrendeli a sole.hu  domain név Kérelmező részére történő átruházását, amennyiben azt szabályszerűen kérelmezi.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak és a Nyilvántartónak, hogy az a közléstől számított 30 (harminc) nap elteltével végrehajthatóvá válik, kivéve, ha a felek a döntés megküldésétől számított 30 (harminc) napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban. A Döntnök felhívja továbbá a figyelmet, hogy amennyiben a Kérelmező nem tesz eleget a Domainregisztrációs Szabályzat domain átruházásra vonatkozó feltételeinek, a Nyilvántartó a döntés végrehajtása során a domain nevet a Kérelmezettől visszavonja, és arra a visszavonástól számított 60 (hatvan) napig csak a Kérelmező nyújthat be domain delegálás iránti igényt. A 60 (hatvan) nap türelmi idő elteltével a domain név bármely új igénylő számára delegálhatóvá válik.

 

Budapest, 2010. március 29.

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum