Elfelejtettem a jelszót.

tescomobile


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

a tescomobile .hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. Kérelmező által a YAYA.HU Kft.  Kérelmezett ellen a tescomobile.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnöki Tanács  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnöki tanács a tescomobile.hu domain nevet a YAYA.HU Kft.  Kérelmezettől visszavonja, és azt a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. Kérelmező javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

  

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező a TESCO nemzetközileg elismert és jól ismert kereskedelmi nevére hivatkozva állította, hogy egy olyan kifejezés (domain) használata, mely magában foglalja a TESCO nevet, sérti a Kérelmező jogát, hiszen a TESCO név évtizedek óta összeforrt egy nemzetközileg elismert, jó hírnévvel rendelkező – a világ számos pontján található - gazdasági társasággal, mely már nemcsak egy üzletláncot, hanem márkát, megjelenést, magas színvonalat is jelent. Ezen túlmenően a „”tesco”” névnek a domain névben való szerepeltetése megtévesztőleg hathat az internetet használók, mint potenciális fogyasztók részére is, azt a látszatot keltve, mintha bármely vonatkozásban a Kérelmező tevékenysége állna a domain név mögött.

 

Kérelmező előadta továbbá, hogy maga a „TESCO” kifejezés védjegyoltalom alatt áll, így annak használatához a jogosult engedélyére lett volna szükség.

 

A kérelmezett  domain név alatt  tartalom nem érhető el, amely magatartást, tekintve a domain név 2004. augusztus 27.-i regisztrációjára, így Kérelmezett javára sem a jogos érdek, sem a jóhiszemű domain használat nem állapítható meg.

 

A Kérelmező a domain név átruházását kérte. Kérelmező háromtagú döntnöki eljárást kért.

 

II.           Érdemi védekezés

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel tértivevényes levélben küldte meg Kérelmezettnek,  azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett a visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint az értesítést átvette.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 

 

 

 

 

 

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmezőnek a  „tescomobile” névre fennálló hazai vagy közösségi jog által biztosított névhasználati joga  az annak domináns elemét képező TESCO kifejezés széles körben ismert kereskedelmi név és árujelző jellegből következően megállapítható

 

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti a „tescomobile” név használatára vonatkozó jog, vagy jogos érdek megállapítható.

 

A Döntnöki Tanács a kérelmezett domain név alatt azt tapasztalta, hogy – a Kérelmező állításával egyezően – a tescomobile.hu domain alatt tartalom nem érhető el.

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács az RDSZ 31.b.) pontja alapján a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is megállapította.

 

Mivel a Regisztrációs Döntnöki Tanács a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta,  annak helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2010. október 21.

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum