Elfelejtettem a jelszót.

agilitylogistics

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

az agilitylogistics .hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Public Warehousing Company KSC Kérelmező által Koósa Csaba Péter Kérelmezett ellen az  agilitylogistics.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök az agilitylogistics.hu domain nevet Koósa Csaba Péter Kérelmezettől visszavonja, és azt a Public Warehousing Company KSC Kérelmező javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

  

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A Kérelmező az 1999. augusztus 12-i bejelentésű 001276534, valamint a 2006. október 30-i bejelentésű 005427174 lajstromszámú, a Magyar Köztársaságra is kiterjedő hatályú "AGILITY" európai közösségi szóvédjegyek jogosultja. A kérelmező az AGILITY védjeggyel közismerten szállítási, szállítmányozási, logisztikai stb. tevékenységet folytat világszerte, így például a kérelmező a jogosultja a www.agilitylogistics.com domain névnek is.

 

Kérelmezett tulajdonosa és egyben egyedüli ügyvezetője a Kérelmező versenytársaként működő CARGOSTAR Kft.-nek. A domain nevet a cargostar.hu web oldalra irányították át, ezzel a Kérelmező versenytársának szolgáltatásait hirdetik.

 

A Kérelmezett a védjegy használatára engedélyt nem kapott, a domain nevet jogosulatlanul regisztráltatta. Kérelmezettnek tehát nincs joga vagy jogos érdeke a domain név használatához és annak használata is rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmező csatolta a védjegy lajstromot, valamint a CARGOSTAR Kft. cégkivonatát.

 

A Kérelmező a domain név átruházását kérte. Kérelmező háromtagú döntnöki eljárást kért.

 

II.           Érdemi védekezés

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. Az adminisztratív kapcsolattartó a Regisztrációs Döntnök értesítése mellett tovább küldte a kérelmet és annak mellékleteit a Kérelmezett részére.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 

 

 

III.          Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmezőnek az  „agilitylogistics” név használatához fennálló hazai vagy közösségi jog által biztosított névhasználati joga a javára lajstromozott védjegyoltalomból, valamint az e név alatt  következően megállapítható. A Google keresőben a Kérelmező tevékenysége az általa használt domain nevek alatt az első oldalon több találatban is megjelenik, ebből tehát levonható az a következtetés, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező közismert kereskedelmi elnevezése , árujelzője is.

 

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti az „agilitylogistics” név használatára vonatkozó jog, vagy jogos érdek megállapítható.

 

A Döntnöki Tanács megvizsgálta a kérelmezett domain név alatt szolgáltatott tartalmat, és azt tapasztalta, hogy az – a Kérelmező állításával egyezően – a cargostra.hu web oldalra került átirányításra, ahol Kérelmező versenytársának tevékenységét és szolgáltatásait hirdetik.

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács az RDSZ 31.d.) pontja alapján a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is megállapította.

 

Mivel a Regisztrációs Döntnöki Tanács a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta,  annak helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2010. október 21.

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum