Elfelejtettem a jelszót.

tescomobil

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

a tescomobil.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. Kérelmező által a Tescomobile.hu Telekommunikációs Kft. Kérelmezett ellen a tescomobil.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a tescomobil.hu domain nevet aTescomobile.hu Telekommunikációs Kft. Kérelmezettől visszavonja, és annak a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.            

 

 

Indokolás

 

I.  A Kérelem  

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező három személyes tanácsban történő eljárást kért.

Kérelmező indoklásában előadta, hogy a TESCO név évtizedek óta összeforrt egy nemzetközileg elismert, jó hírnévvel rendelkező – a világ számos pontján található - gazdasági társasággal, mely már nemcsak egy üzletláncot, hanem márkát, megjelenést, magas színvonalat is jelent, így egy olyan kifejezés (domain) használata, amely magában foglalja a TESCO nevet, sérti a Kérelmező jogát. Ezen túlmenően a „tesco” névnek a domain névben való szerepeltetése megtévesztőleg hathat az internetet használók, mint potenciális fogyasztók részére is, azt a látszatot keltve, mintha bármely vonatkozásban a Kérelmező tevékenysége állna a domain név mögött.

Kérelmező hivatkozott továbbá arra, hogy a domain név első felét alkotó „tesco” szó védjegyoltalom alatt áll, így használatához a jogosult engedélyére lett volna szükség.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint a kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik, tekintettel arra, hogy a domain név 2004. augusztus 28- regisztrációja óta, a hivatkozott oldalon semmilyen érdemi tartalom nem található.

 

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

 III.   Döntés indoklása


A Regisztrációs Döntnöki Tanács a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmezőnek a „tescomobil” névre fennálló hazai vagy közösségi jog által biztosított névhasználati joga  az annak domináns elemét képező TESCO kifejezés széles körben ismert kereskedelmi név és árujelző jellegből következően megállapítható.A TESCO név már a kétezres évek közepén is széles körben ismert márkanév volt világszerte és Magyarországon is, és 1991. február hó 22. napja óta védjegyoltalom alatt áll.

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnöki Tanács vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

Ezt követően a Döntnöki Tanács azt vizsgálta, hogy az RDSZ 30. pontja szerinti a „tescomobil” név használatára vonatkozó jog, vagy jogos érdek megállapítható-e a Kérelmezett esetében. A Kérelmezett TESCOMOBILE.HU TELEKOMMUNIKÁCIÓS Korlátolt Felelősségű Társaság vezérszava a nyilvános cégadatok alapján a „TESCOMOBILE.HU”, ami egy betű eltérés a jelen eljárásban kérelmezett tescomobil.hu domain névhez képest. Ez a különbség a döntnöki gyakorlat szerint azonban névazonosságot nem jelent, csupán hasonlóságot, így ez a domain névhez fűződő jogos érdeket önmagában nem alapozza meg.  

Továbbá megállapítható, hogy a Tescomobile.hu  Telekommunikációs Kft. csak 2010. július 23. napján került bejegyzésre, és a kérelmezett domaint eredetileg attól a YAYA.HU Korlátolt Felelősségű Társaságtól szerezte, aki egyben a Tescomobile.hu Kft. alapítója is.

Ezzel kapcsoltban a Döntnöki Tanács összefüggést lát jelen ügy, és egy korábbi ügy között. A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. Kérelmező a YAYA.HU Korlátolt Felelősségű Társasággal szemben 2010. júliusában kérelmet nyújtott be a tescomobile.hu domain tárgyában, és sikerrel kérte a domain átruházását. A nyilvános cégadatokból megállapíthatóan a TESCOMOBILE.HU Kft. a jelen kérelem benyújtását és az arról, az adminisztratív kapcsolattartónak történő értesítését követően került bejegyzésre, mely társaság alapítója a korábbi ügy Kérelmezettje, vagyis a YAYA.HU Kft.

A Döntnöki Tanács a kérelmezett domain név alatt azt tapasztalta, hogy a tescomobil.hu domain alatt tartalom ugyan elérhető, de az nem hozható összefüggésbe se a Kérelmezett nevével, sem személyével, sem tevékenységével. A kérelmezett domain az archi-host.net oldalra van átirányítva, ami a tescomobil.hu domain whois rekordjából megállapíthatóan a domain hostjának az oldala. Az archive.org oldalon lefolytatott vizsgálat is azt igazolja, hogy a tescomobile.hu domain alatt 2008. júniusától kezdve változatlanul ugyanez a tartalom érhető el, ugyanígy átirányítva a kérelmezett domain nevet.

Mindezek alapján a Kérelmezett javára a domain használatára vonatkozó jogos érdeket a Döntnöki Tanács az RDSZ 30. pontja alapján nem tudott megállapítani.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács az RDSZ 31.b.) és d.) pontja alapján a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is megállapította.

Mivel a Regisztrációs Döntnöki Tanács a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2011. december 2.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum