Elfelejtettem a jelszót.

bek

 


REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

a bek.hu domain tárgyában indult eljárásban

 A Budapesti Építész Kamara Kérelmező által László Imre Kérelmezett ellen a bek.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi


Döntést

A Regisztrációs Döntnök a bek.hu domain nevet László Imre Kérelmezettől visszavonja, és annak a Budapesti Építész Kamara Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.            

 Indokolás

 

I.  A Kérelem  

Kérelmező a fenti domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

Kérelmező indoklásában előadta, hogy a domain név azonos egy olyan névvel, amely a Budapesti Építész Kamara kérelmező javára védett név, és amelynek használatára a kérelmező jogosult. A jelzett domain használat továbbá a nyilvánosság megtévesztésre is alkalmas. A Budapesti Építész Kamara kérelmező köztestület, amelyet a Fővárosi Bíróság vett nyilvántartásba 61418/1996. nyilvántartási számon. A Budapesti Építész Kamara Alapszabályának 1. § 1. pontja szerint a köztestület rövidített neve „BÉK”. Figyelemmel arra a tényre, hogy a Budapesti Építész Kamara rövidített nevét, megalakulása – 1996 – óta használja, és ez a Fővárosi Bíróság nyilvántartásában is így szerepel, a kérelmezett domain használó azon eljárása, hogy 2000. évben a köztestület rövidített nevét domain névként levédette, sérti a kérelmező személyiségi jogait. Hivatkozott arra, hogy az állandó joggyakorlat szerint az ún. nem gazdálkodó szervezeteknek (jogszabállyal létrehozott szervezeteknek), ahol az alapító okiratban feltüntetett nevük bírósági nyilvántartásba is felvételre került, a nevük tekintetében prioritásuk van a domain használat vonatkozásában. Ennek alapján álláspontja szerint a Kérelmezett nem használhatja jogszerűen a Budapesti Építész Kamara rövidített nevét domain névként, ugyanis a Kérelmezett domain név használatával megsérti a Budapesti Építész Kamara névviseléséhez fűződő jogát.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

 

A Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.

III.   Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmezőnek a „bék” névre fennálló hazai vagy közösségi jog által biztosított névhasználati joga, a Kérelmező által becsatolt Alapszabályából, valamint a társadalmi szervezetek nyilvános és közhiteles nyilvántartásából megállapítható. A Budapesti Építészi Kamarát a Fővárosi Bíróság vette nyilvántartásba 61418/1996. nyilvántartási számon, a köztestület országos nyilvántartásbeli azonosítója 14268 / 1996. A köztestület rövidített neve: „BÉK”. Tekintettel arra, hogy a domaineknél az ékezet nélküli használat a gyakori és elfogadott, így a kérelmezett domain név megegyezik az egyesület rövidített nevével.

 A Domainregisztrációs Szabályzat előírásai alapján Kérelmezett kizárólagosan felel a domain név választásáért. Ez azt jelenti, hogy a domain igénylése előtt a nyilvános adatbázisok  segítségével köteles meggyőződni arról, hogy a választott domain nem sérti-e más személy jogait, illetve, ha a már delegált domainról derül ki, hogy az sérti más jogát, úgy köteles arról lemondani.


Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, és nem terjesztett elő arra vonatkozó érveket sem, hogy milyen jogos érdek alapozta meg az igénylését, továbbá, hogy mi alapozná meg a domain név használatát, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését, továbbá mindezek alapján javára a domain használatára vonatkozó jogos érdeket az RDSZ 30. pontja alapján nem tudott megállapítani.

A Döntnök a kérelmezett domain név alatt azt tapasztalta, hogy ott érdemi tartalom nem elérhető. A kérelmezett domain alatti oldalon egy munkálatokat jelző gif és „Fejlesztes alatt. Jojjon vissza kesobb” felirat található. Az oldalon ez a tartalom a domain 2004-es kérelmezése óta, változatlan formában jelenik meg.

Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 31.b.) és d.) pontja alapján a Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is megállapította.

Mivel a Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2011. december 21.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum