Elfelejtettem a jelszót.

fox11news

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a foxsports.hu domain név valamint a foxsport.hu, foxlook.hu, foxlife.hu, foxksi.hu, foxkid.hu, foxfast.hu, fox11news.hu, foxstyle.hu, ksifox.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban


A Twentieth Century Fox Film Corporation (székhely: 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, 90035, továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által Dr. Keserű Sándor (cím: 2600 Vác, Mikszáth u. 4., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a foxsports.hu, a foxsport.hu, foxlook.hu, foxlife.hu, foxksi.hu, foxkid.hu, foxfast.hu, fox11news.hu, foxstyle.hu, ksifox.hu domain nevek tárgyában tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

D Ö N T É S T:

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által a foxsports.hu, a foxsport.hu, foxlook.hu, foxlife.hu, foxksi.hu, foxkid.hu, foxfast.hu, fox11news.hu, foxstyle.hu, ksifox.hu domain nevek tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azokat dr. Keserű Sándor Kérelmezettől visszavonja, és elrendeli azok átruházását a Twentieth Century Fox Film Corporation Kérelmezőre.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a foxsports.hu, foxsport.hu, foxlook.hu, foxlife.hu, foxksi.hu, foxkid.hu, foxfast.hu, fox11news.hu, foxstyle.hu, ksifox.hu domain nevek átruházása e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.


Indokolás

1. A KÉRELEM

1.1. Kérelmező előadta, hogy egy nagymúltú, a világ egyik vezető, filmgyártással és egyéb audiovizuális szolgáltatással foglalkozó társaság, melynek közismertsége az Egyesült Államokon túl mind Magyarországon mind Európában ismert.
Ennek igazolására a Kérelmező hivatkozott a Kérelmezett ellen fox11.hu domain tárgyában korábban indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Kérelmező által már becsatolt számos bizonyítékra, melyeket kért ezen eljárásban is figyelembe venni.

1.2. Kérelmező hivatkozott arra, hogy a magyar fogyasztók Kérelmezőt elsősorban a Twentieth Century Fox, valamint a FOX elnevezésről ismerik fel, amely elnevezés és megjelenés valamennyi formája oltalom alatt áll.

1.3. Kérelmező továbbá számos – Magyarországra is kiterjedő hatállyal rendelkező – a kérelmezett domain neveknél korábbi elsőbbségű, cégneve vezérszavából képzett nemzeti és közösségi védjegy jogosultja, Magyarországra is kiterjedő hatállyal.
Kérelmező védjegyeinek domináns eleme a FOX szóelem, mely egyben a kérelmezői társaság alapítója, William Fox vezetékneve.

1.4. Kérelmező a hivatkozott védjegyek listáját kérelme mellékleteként csatolta, amelyek közül néhányat kiemelt az alábbiak szerint:

- 173871 lajstromszámú FOX nemzeti szóvédjegy a 38., 41. áruosztályban (bejelentés napja: 2001.10.16)
- 178512 lajstromszámú FOX nemzeti szóvédjegy a 9., áruosztályban (bejelentés napja: 2002.06.04.)
- CTM 000142943 lajstromszámú FOX közösségi szóvédjegy a 9., 16., 25., 28., 35., 38., 41., 42. áruosztályban (bejelentés napja: 1996.04.01.)
- CTM 008291361 lajstromszámú FOX közösségi szóvédjegy a 35. áruosztályban (bejelentés napja: 2009.05.11.)
- CTM 000143065 lajstromszámú FOX NEWS közösségi szóvédjegy a 9., 16., 38., 41., 42. áruosztályban (bejelentés napja: 1996.04.01.)
- CTM 000142992 lajstromszámú FOX SPORTS közösségi szóvédjegy a 9.,16.,18.,25.,28.,38.,41.,42. áruosztályban (bejelentés napja: 1996. 04.01.)
- 164757 lajstromszámú FOX SPORTS nemzeti szóvédjegy a 35., 38., 41. áruosztályban (bejelentés napja: 2000.03.08)
- CTM 004469491 lajstromszámú FOX SPORTS közösségi szóvédjegy a 43. áruosztályban (bejelentés napja: 2005. 06.03.)
- CTM 003696093 lajstromszámú FOXLIFE közösségi ábrás védjegy a 38. és 41. áruosztályban (bejelentés napja: 2004. 03. 04.)
- CTM 010464477 lajstromszámú FOXLIFE közösségi ábrás védjegy a 3., 9., 16., 18., 20., 21., 24., 25., 32. áruosztályban (bejelentés napja: 2011. 12. 02)
- CTM 012592937 lajstromszámú FOXLIFE közösségi ábrás védjegy a 3., 9., 16., 18., 20., 21., 24., 25., 32. áruosztályban (bejelentés napja: 2014. 02. 12)
- CTM 008876823 lajstromszámú FOXFAST közösségi szóvédjegy a 9, 35, 42 áruosztályban (bejelentés napja: 2010. 02. 11)
- CTM 009287558 lajstromszámú FOXSTYLE közösségi szóvédjegy a 35., 41. áruosztályban (bejelentés napja: 2010. 08. 02.)
- CTM 009089756 lajstromszámú FOX LOOK közösségi ábrás védjegy a 41. áruosztályban (bejelentés napja: 2010. 05. 07.)
- CTM 000143107 lajstromszámú FOX KIDS közösségi szóvédjegy a 9.,16.,25.,28.,38.,41.,42. áruosztályban (1996.04.01.)
- 153580 lajstromszámú FOX KIDS nemzeti szóvédjegy a 9., 41. áruosztályban y(bejelentés napja: 1996.08.06.)

1.5. Kérelmezett hivatkozott arra, hogy az 1.4. alatti védjegyek teljes egészében megegyeznek a kérelmezett foxsports.hu, foxsport.hu, foxlife.hu foxfast.hu, foxstyle.hu, foxlook.hu, foxkid.hu domain nevekkel.

1.6. Hivatkozott arra is, hogy a fox11news.hu kérelmezett domain név továbbá összetéveszthetőségig hasonló a Kérelmező fent hivatkozott CTM 000143065 lajstromszámú FOX NEWS közösségi szóvédjegyhez, tekintettel arra, hogy a kérelemezett domain a Kérelmező védjegyét teljes egészében magába foglalja kiegészítve egy számjeggyel (11), mely önmagában nem elegendő, hogy kellő megkülönböztetést biztosítson a védjegy és a domain név között.

1.7. Kérelmező hivatkozott továbbá e körben arra, hogy a fox11news a Kérelmező által használt széles körben ismert elnevezése, mely a Kérelmező tulajdonában álló televízió társaságok 11-es csatornájára utal. A fox11news megjelölés számos honlapon - többek között - a Kérelmező használatában álló foxla.com domain alatt is elérhető. Utalt arra, hogy a fox11news megjelölésről és használatáról további infomációk érehetők el a z alábbi angol nyelvű oldalon: https://en.wikipedia.org/wiki/Fox_11.

1.8. A többi kérelmezett domain név, vagyis a foxksi.hu és a ksifox.hu a Kérelmező fent hivatkozott FOX védjegyeit valamint a fenti és az alábbi védjegyek jellemző és domináns FOX szóelemét teljes egészében tartalmazza, mely a fogyasztókban azt a téves benyomást keltheti, hogy a domain jogosult illetve a Kérelmező között gazdasági kapcsolat áll fenn vagy, hogy a domain név alatt nyújtott szolgáltatás a Kérelmező közreműködésével érhető el.

1.9. Kérelmező hivatkozott továbbá arra, hogy a fentieken túl számos más FOX szóelemből álló illetve a FOX szóelemet magába foglaló védjegy jogosultja is, melyek közül relevancia okából az alábbiakat emelte ki:

- CTM 011921202 lajstromszámú FOX SPORTS 2 közösségi szóvédjegy a 43. áruosztályban
- CTM 011921301 lajstromszámú FOX SPORTS 3 közösségi szóvédjegy a 9, 38, 41. áruosztályban
- CTM 011922218 lajstromszámú FOX SPORTS INTERNATIONAL közösségi szóvédjegy a 9, 38, 41. áruosztályban
- CTM 012033171 lajstromszámú FOX SPORTS 4 közösségi szóvédjegy a 9, 38, 41. áruosztályban
- CTM 012033205 lajstromszámú FOX SPORTS 5 közösségi szóvédjegy a 9, 38, 41. áruosztályban
- 200385 lajstromszámú FOX CRIME nemzeti szóvédjegy a 9., 16., 38., 41. áruosztályban
- CTM 010464162 lajstromszámú FOX CRIME közösségi szóvédjegy a 9.,16., 21., 24., 25. áruosztályban
- CTM 004396339 lajstromszámú FOX CRIME közösségi szóvédjegy a 38.,41. áruosztályban
- 200501 lajstromszámú FOX MEDIA SERVICES nemzeti szóvédjegy a 9., 16., 35., 38., 41. áruosztályban
- 133188 lajstromszámú FoxVideo nemzeti szóvédjegy a 9., 41. áruosztályban
- CTM 011149317 lajstromszámú FOX PLAY közösségi szóvédjegy a 9.,35.,41.,42. áruosztályban
- CTM 011096229 lajstromszámú FOX FAN közösségi szóvédjegy a 9.,35.,41.,42. áruosztályban
- CTM 010518918 lajstromszámú FOX FIGHTING közösségi szóvédjegy a 9.,38.,41. áruosztályban
- CTM 009256249 lajstromszámú FOX MOVIES közösségi szóvédjegy a 9.,16.,38.,41. áruosztályban
- CTM 005191821 lajstromszámú FOX RETRO közösségi szóvédjegy a 9.,38.,41. áruosztályban

1.10. Kérelmező hivatkozott tovább arra, hogy a FOXSPORTS, FOXLIFE, FOXFAST, FOXNEWS, FOXKIDS elnevezések nem csak védjegyoltalom alatt állnak, hanem a Kérelmező tulajdonában álló, nemzetközi domain nevek részét is képezik az alábbiak szerint:

FOXSPORTS: foxsports.com, foxsports.com.au, foxsportsasia.com, foxsports.nl, foxsportsla.com, foxsports.it, foxsportspulse.com, foxsportsradio.com

FOXLIFE: foxlife.es, foxlife.us, foxlifetv.gr, foxlife.canais-fox.pt, foxlifetv.ru, foxlife.rs, foxlife.it, foxlifetv.nl, foxlife.com.tr, foxlife.bg, foxlife.com.hr, fox-life.ee

FOXFAST: foxfast.com, foxfastdigital.com
FOXNEWS: foxnews.com, foxnews.mobi, foxla.com,
FOXKIDS: foxkidstv.com, kids.foxplay.fi

1.11. A Kérelmező előadta továbbá, hogy a fentieken kívül számos más nemzetközi és nemzeti – FOX szólemet is magában foglaló - domain név jogosultja, úgymint a fox.com, foxstudios.com, fox.de, fox.se, foxtv.pl, foxtv.co.uk, foxplay.com, foxcrimeasia.com, foxmovies.com.

A Kérelmező a fentiekben kiemelt védjegyeken illetve domain neveken kívül többek között az alább felsorolt .hu domain nevek regisztrált jogosultja is.

FOX11.HU
FOXNEWS.HU
FOXSPORTS.CO.HU
FOXKIDS.HU
FOXKIDS.HU

FOX.CO.HU
FOXTV.CO.HU
FOXTV.HU
FOXCHANNEL.HU
FOXINTERNATIONALCHANNELS.CO.HU
FOXINTERNATIONALCHANNELS.HU
FOXMEDIASERVICES.CO.HU
FOXMEDIASERVICES.HU
FOXMOBILE.HU
FOX PLAY.HU
FOX CRIME.HU
FOX FAN.HU
FOX MOVIES.HU

1.12. Kérelmező utalt arra, hogy a fentiek okán megállapítható, hogy a foxsports, foxsport, foxlife, foxfast, foxstyle, foxlook, foxnews, fox11news, foxkid, fox elnevezések a Kérelmező tevékenységi körében gazdasági jelentőséggel bírnak.

1.13. Hivatkozott arra is, hogy a fent kiemelt védjegyek és domain nevek jellemző és domináns eleme a FOX szóelem, mely egyrészt a Kérelmező alapítója William Fox vezetéknevéhez köthető és ebből kifolyólag a társaság cégnevének is részét képezi.

1.14. Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmező több évtizedes, széles körű media jelenléte (televízió, internet, mozi) miatt a fogyasztók a filmgyártás és más audiovizuális szolgáltatások vonatkozásában a FOX szót önmagában, valamint az azzal együtt használt filmekre, filmgyártásra, mozira, közvetítésre, hírközlésre, műsorszolgáltatásra utaló egyéb kifejezéseket kétséget kizáróan a Kérelmezővel azonosítják illetve a Kérelmezőhöz kötik.

1.15. Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezőnek a foxsports.hu, foxsport.hu, foxlife.hu, foxfast.hu, foxstyle.hu, foxlook.hu, fox11news, ksifox.hu, foxksi.hu foxkid.hu domain nevek használatához kizárólagos joga fűződik.

1.16. A foxsports.hu, foxsport.hu, foxlife.hu, foxfast.hu, foxstyle.hu, foxlook.hu, fox11news, ksifox.hu, foxksi.hu, foxkid.hu domain nevek Kérelmezett általi jogellenes illetve jogos érdek nélküli igénylése és használata körében Kérelmező előadta, hogy:
- a Kérelmezett 2012. október 17. (fox11news.hu) napján illetve 2013. május 08. napján regisztrálta és jelenleg is használja a kérelméhez csatolt whois rekordok tanúsága szerint a fox11news.hu, foxsports.hu, foxsport.hu, foxlife.hu, foxfast.hu, foxstyle.hu, foxlook.hu, ksifox.hu, foxksi.hu, foxkid.hu domain neveket. E domain nevek egyrészt kizárólag és teljes egészében a Kérelmező korábbi elsőbbségű szóvédjegyeiből állnak, másrészt tartalmazzák Kérelmező fent meghatározott védjegyeinek és domain neveinek domináns részét képező FOX szóelemét.
- A Kérelmezett a domain nevek igénylése során kétségtelenül megszegte a Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: DRSZ) 2.2.1. pontjának rendelkezéseit ugyanis a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.
- Hivatkozott továbbá arra, hogy a Kérelmezett által igényelt és használt domain nevek jogellenessége és megtévesztő jellege is egyértelmű a DRSZ 2.2.2 pontjában foglaltak alapján.
Kérelmező szerint mindezek alapján a „FOX” megjelölés tekintetében névhasználati joga kétséget kizáróan bizonyítható.

Kérelmezettnek viszont a kérelmezett domain név vonatkozásában semmilyen tekintetben nem fűződik sem névhasználati joga, sem jogos érdeke, így álláspontja szerint Kérelmezettnek jogellenes a domain név használata, mivel az érvényes oltalommal rendelkező kérelmezői védjegyek jogos érdek nélküli felhasználását, védjegybitorlást valósít meg, és így a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI törvény (Védjegytörvény) 27. §-ában foglalt tilalomba ütközik, Kérelmező pedig a megjelölés használatára nem adott Kérelmezettnek engedélyt. Továbbá a Védjegytörvény 12.§-a szerint a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

Tekintettel arra, hogy a fox11news.hu, foxsports.hu, foxsport.hu, foxlife.hu, foxfast.hu, foxstyle.hu, foxlook.hu, ksifox.hu, foxksi.hu, foxkid.hu domain nevek és a Kérelmező FOXNEWS, FOXSPORT, FOXLIFE, FOXFAST, FOXSTYLE, FOXLOOK, FOXKIDS közösségi és nemzeti védjegyei illetve a többi védjegye jellemző FOX szóeleme teljes mértékben azonos, az összetéveszthetőség veszélye kétséget kizáróan megvalósul.

A Kérelmező hivatkozott arra, hogy a DRSZ 2.2.2 c) pontjában rögzített megtévesztést is megállapítható, mivel a kérelmezett domain nevek használatával a Kérelmezett a fogyasztókban azt a hamis látszatot és téves benyomást kelti, hogy a Kérelmezett és Kérelmező között gazdasági kapcsolat áll fenn, illetve hogy Kérelmező terméke a Kérelmezett kizárólagos közreműködésével érhető el, melynek okán Kérelmezőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Kérelmezett védjegyhasználatát megtiltsa, jó hírnevének sérelmét megakadályozza. E körben hivatkozott arra, hogy a Kérelmezett ezen magatartása nemcsak védjegybitorlásnak, hanem a Versenytörvény 8. § (1) bekezdése szerint a felhasználók (üzletfelek) megtévesztésének is minősül.

Kérelmező előadta továbbá, hogy a hivatkozott domain nevek alatt érdemi tartalom nem érhető el.
A foxsports.hu, foxsport.hu, foxlife.hu, foxfast.hu, foxlook.hu, foxksi.hu, foxkid.hu domain nevek mind ugyanarra a honlapra irányítanak, ahol műszaki vizsgáztatással kapcsolatos információk érhetők el. Ugyanezen tartalom/honlap egyébként megtalálható a muszakivizsgáztatas.eu, drkeserusandor.hu domain név alatt is. A hivatkozott honlapon a kapcsolati adatoknál feltüntetésre került 7nascar@gmail.com e-mail cím egy másik kérelmezett domain névvel is kapcsolatba hozható, ugyanis az e-mail cím a foxstyle.hu, filmessminkes.hu, rubinanna.com domain nevek alatt elérhető honlapon, Rubin Anna sminkes honlapján is megtalálható.
Kérelmező e körben kiemelte, hogy a foxstyle.hu internetes felület alján megtalálható valamennyi olyan domain név amely a Kérelmezett használatában áll, melyek között szerepel az összes kérelmezett és jogsértő domain név is.
Kérelmező hivatkozott arra is, hogy a muszakivizsgáztatás.eu, foxsports.hu, foxsport.hu, foxlife.hu, foxfast.hu, foxlook.hu, foxksi.hu, foxkid.hu domain nevek alatt elérhető honlapon feltüntetett fényképek szintén Rubin Anna sminkes internetes oldalán (foxstyle.hu, filmessminkes.hu, rubinanna.com) található fényképekkel egyezőek, illetve egyértelműen ugyanazt a személyt ábrázolják. A hivatkozott honlapon a kapcsolati adatok között megtalálható továbbá a Kérelmezett által használt másik domain név ksikft.hu, mely domain név alatt elsősorban a KSI Kft. filmforgatásokról szóló archívumai, relikviái, fotóalbumai találhatók, de elérhetők - többek között - járművekkel kapcsolatos tartalmak is.

A Kérelmezett ksifox.hu domain alatt található honlapon Dr. Keserű Sándor kapcsolati adatin túl két internetes oldal címe is megtalálható, melyek közül egyik a már hivatkozott http://ksikft.hu a másik pedig az http://avhfilm.hu. Ez utóbbi internetes oldalon a ksikft.hu honlaphoz hasonlóan AVH Film filmforgatással kapcsolatos fotói, videói, egyéb archívumai érhetők el.
A kérelmezett fox11news.hu domain név alatt továbbá szintén nem érhető el érdemi tartalom, hiszen a honlap csupán a Kérelmezett nevéhez, cégéhez köthető honlapok, domain nevek gyűjteménye, melyen megtalálható többek között a muszakivizsgaztatas.eu, ksikft.hu, avhfilm.hu valamint - a ksifox.hu domain név kivételével - valamennyi kérelmezett domain név is.
Kérelmező hivatkozott arra, hogy a Kérelmezett jelenlegi domain használata messzemenően sérti a Kérelmező jogos gazdasági érdekeit, melynek okán a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: RDESZ) 29. pontja alkalmazását azaz a kérelmezett domain átruházását kéri.

Ezen túlmenően Kérelmezett rosszhiszeműségének megállapíthatósága tekintetében Kérelmező két korábbi eljárásra hivatkozott, amelyek a Kérelmezett ellen indultak. Egyrészről a fox11.hu domain került visszavonásra és Kérelmező részére átruházásra (fox11.hu domain tárgyában 2013. november 16. napján hozott Regisztrációs Döntnök döntése a Kérelmezett névhasználatának jogellenességét megállapíthatónak és rosszhiszeműségét bizonyítottnak találta s a fox11.hu domain nevet a Kérelmezőre átruházta). Másrészről a Kérelmezettől a foxplay.hu, foxcrime.hu, foxmovies.hu, foxfan domain került visszavonásra és a Kérelmező részére átruházásra (foxplay.hu, foxcrime.hu, foxmovies.hu, foxfan domain tárgyában 2014. szeptember 18. napján hozott Regisztrációs Döntnök döntése a Kérelmezett névhasználatának jogellenességét megállapíthatónak és rosszhiszeműségét bizonyítottnak találta s a kérelmezett domain neveket a Kérelmezőre átruházta)
Kérelmező hivatkozott arra is, hogy a fenti Regisztrációs Döntnöki döntések ismeretében 2013. május 08. napján Kérelmezett ismételten olyan domain neveket regisztráltatott, amely teljes egészében megegyezik a Kérelmező korábbi elsőbbségű FOXNEWS, FOXSPORT, FOXLIFE, FOXFAST, FOXSTYLE, FOXLOOK, FOXKIDS és FOX védjegyeivel.


2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

2.1. Regisztrációs Döntnök a kérelmet a RDESZ 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett részére a kézbesítés sikeresen megtörtént.
Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő.

3. A DÖNTÉS INDOKOLÁSA

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés hiánya, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Megállapítható, hogy Kérelmező a „FOX” szóelem vonatkozásában számos védjeggyel rendelkezik, továbbá az széles körben közismert elnevezése.

A Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e nemzeti vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

A Döntnök megvizsgálta a Kérelmezőhöz köthető „FOX” „FOXSPORT”, „FOXNEWS”, „FOXLIFE”, „FOXFAST”, „FOXSTYLE”, „FOXLOOK”, „FOXKIDS” elemet tartalmazó védjegyeket a 2015.11.16. napján fennálló, az OHIM által nyilvános weboldalon közzétett védjegy lajstromadatok szerint.

A lajstrom alapján a Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező által is igazoltan a
- 173871 lajstromszámú FOX nemzeti szóvédjegy a 38., 41. áruosztályban (bejelentés napja: 2001.10.16),
- 178512 lajstromszámú FOX nemzeti szóvédjegy a 9., áruosztályban (bejelentés napja: 2002.06.04.)
- CTM 000142943 lajstromszámú FOX közösségi szóvédjegy a 9., 16., 25., 28., 35., 38., 41., 42. áruosztályban (bejelentés napja: 1996.04.01.),
- CTM 008291361 lajstromszámú FOX közösségi szóvédjegy a 35. áruosztályban (bejelentés napja: 2009.05.11.),
- CTM 000143065 lajstromszámú FOX NEWS közösségi szóvédjegy a 9., 16., 38., 41., 42. áruosztályban (bejelentés napja: 1996.04.01.),
- CTM 000142992 lajstromszámú FOX SPORTS közösségi szóvédjegy a 9.,16.,18.,25.,28.,38.,41.,42. áruosztályban (bejelentés napja: 1996. 04.01.),
- 164757 lajstromszámú FOX SPORTS nemzeti szóvédjegy a 35., 38., 41. áruosztályban (bejelentés napja: 2000.03.08),
- CTM 004469491 lajstromszámú FOX SPORTS közösségi szóvédjegy a 43. áruosztályban (bejelentés napja: 2005. 06.03.), a CTM 003696093 lajstromszámú FOXLIFE közösségi ábrás védjegy a 38. és 41. áruosztályban (bejelentés napja: 2004. 03. 04.),
- CTM 010464477 lajstromszámú FOXLIFE közösségi ábrás védjegy a 3., 9., 16., 18., 20., 21., 24., 25., 32. áruosztályban (bejelentés napja: 2011. 12. 02)
- CTM 012592937 lajstromszámú FOXLIFE közösségi ábrás védjegy a 3., 9., 16., 18., 20., 21., 24., 25., 32. áruosztályban (bejelentés napja: 2014. 02. 12)
- CTM 008876823 lajstromszámú FOXFAST közösségi szóvédjegy a 9, 35, 42 áruosztályban (bejelentés napja: 2010. 02. 11)
- CTM 009287558 lajstromszámú FOXSTYLE közösségi szóvédjegy a 35., 41. áruosztályban (bejelentés napja: 2010. 08. 02.)
- CTM 009089756 lajstromszámú FOX LOOK közösségi ábrás védjegy a 41. áruosztályban (bejelentés napja: 2010. 05. 07.)
- CTM 000143107 lajstromszámú FOX KIDS közösségi szóvédjegy a 9.,16.,25.,28.,38.,41.,42. áruosztályban (1996.04.01.)
- 153580 lajstromszámú FOX KIDS nemzeti szóvédjegy a 9., 41. áruosztályban y(bejelentés napja: 1996.08.06.)

A nyilvántartás szerint e védjegyeknek Kérelmező a jogosultja.

A Döntnök a Kérelmező által becsatolt iratokból, valamint az OHIM fent hivatkozott nyilvántartásából megállapította, hogy Kérelmező a kérelmezett domain nevekkel a szóösszetétel domináns elemében megegyező érvényes közösségi védjegyekkel rendelkezik.

Megállapítható, hogy Kérelmező a „FOX” szóelem vonatkozásában számos további védjeggyel rendelkezik, valamint az széles körben közismert elnevezése.
A „foxsports”, „foxsport”, „foxlook”, „foxlife”, „foxksi”, „foxkid”, „foxfast”, „fox11news”, „foxstyle” , „ksifox” szóösszetételek egyedi jelleggel bírnak, valamint jogi oltalmat élveznek Kérelmező javára. A kérelmezett domain nevek és a Kérelmező javára regisztrált szóvédjegyek közötti, az RDSZ 29. pontjának a) alpontja szerinti azonosság fennáll.

Mindezek alapján Kérelmező névhasználati joga és jogos érdeke a kérelmezett domain nevek vonatkozásában megállapítható.

Ezzel szemben névhasználati jogot, vagy jogos érdeket a kérelmezett domain nevek vonatkozásában a Döntnök Kérelmezett részére megállapítani nem tudott. A kérelmezett domain nevek alatt a Döntnök érdemi tartalmat nem talált. Az oldal látogatóit két másik honlapra irányítja át.
Ezek közül az avhfilm.hu oldal dr. Keserű Sándor politikai terrorral kapcsolatos, később bemutatásra kerülő filmjének hirdetése és a filmforgatásra emlékeztető helyszíneken készített fotóalbumok láthatóak, a ksikft.hu oldalon pedig jelenleg a KSI Kft. hadijátékokról szóló archívumai, relikviái, fotóalbumai láthatóak. Ezen tartalom a Kérelmezett névhasználati jogának, illetve jogos érdekének megállapítására nem alkalmas.

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését.

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti névhasználati jog megállapítható. Jogos érdeket az a körülmény, hogy a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom nem volt elérhető szintén nem tett megállapíthatóvá Kérelmezett javára.

Mivel a Kérelmezett domain név Kérelmezett által történő használata alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, ezáltal a Döntnök az RDSZ 31. b.) ii. és d.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította.

Tekintettel arra, hogy Döntnök Kérelmezett névhasználati jogát, illetve jogos érdekét a kérelmezett domain nevek vonatkozásában nem tudta megállapítani, viszont rosszhiszeműségét bizonyítottnak találta, a kérelemnek helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a foxsports.hu, foxsport.hu, foxlife.hu, foxfast.hu, foxstyle.hu, foxlook.hu, fox11news, ksifox.hu, foxksi.hu foxkid.hu kérelmezett domain nevek Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2015. november 16.

Dr. Bozzay Gyöngyi
Regisztrációs Döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum