Elfelejtettem a jelszót.

creatonteto

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE


A „creatonteto.hu” domain név tárgyában a CREATON Hungary Kft ( 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.) Kérelmező által a Creatop Kft ( 2800 Tatabánya, Bódishegyi u.7. ) Kérelmezett ellen indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

d ö n t é s t:

a Regisztrációs Döntnök a „creatonteto.hu” domain nevet a Creatop Kft ( 2800 Tatabánya, Bódishegyi u.7.) Kérelmezettől visszavonja és azt a CREATON Hungary Kft ( 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.) Kérelmező javára átruházni rendeli.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat által előírt feltételeknek.

Indokolás:

Kérelmező a „creatonteto.hu” domain Kérelmezettől való átruházását kérte. Álláspontja szerint a kérelmezett domain azonos vagy megtévesztően hasonlít
- a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez, ideérve azt az esetet is, ha Kérelmező a védjegynek nem jogosultja, de annak használatára valamilyen jogviszony alapján jogosult
- a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez.

Előadta, hogy a creaton elnevezés cégük tulajdona, védjegyoltalom alatt áll és kijelentette, hogy Kérelmezett a creaton elnevezés használatára nem kapott felhatalmazást.

Kérelmezett a kérelemről való értesítést megelőzően a domaint áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, illetve arra használta fel, hogy az Internet használókat saját honlapjára vagy on-line címére irányítsa azzal, hogy a domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult és az összetévesztést Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetv bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Kérelmezettnek az érdemi védekezés elmulasztásának következményeire való figyelmeztetéssel megküldte, aki ennek ellenére nem terjesztett elő érdemi védekezést.

Érdemi védekezés hiányában a Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 22. pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését vélelmezte és a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a fenti döntést hozta.

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint: „a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain megtévesztően hasonlít Kérelmező korábban bejegyzett cégnevének vezérszavához, az építőipari piacon jól bevezetett kereskedelmi nevéhez és a Kérelmező által forgalmazott termékhez, a creaton tetőcseréphez.

A kérelmezett honlap nem működik, az internetes keresőbe a domaint beírva pedig a Kérelmező cég szolgáltatásai és az általa forgalmazott termékek jelennek meg.

Érdemi védekezés hiányában Kérelmezett joga, jogos érdeke a domain használatára nem volt megállapítható.

Védjegy használat jogosultságát igazoló okiratokat a Kérelmező nem csatolt, a fentiek alapján azonban a Regisztrációs Döntnök a kérelmet megalapozottnak találta.

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 27. pontja szerint Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2013.április 3.


Dr.Révész Ilona
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum