Elfelejtettem a jelszót.

isztambultransfer

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖKI TANÁCS

DÖNTÉSE

az isztambultransfer.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Ramazan Timzan Kérelmező (Aksemsettin Mah. Karamuk Sokak No 1 D 4, Faith, Istanbul Törökország) által
Iványi Petra (7632 Pécs, Krisztina tér 5. II/9., Magyarország) Kérelmezett ellen
az isztambultransfer.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban egyszemélyes Regisztrációs Döntnöki tanács meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnök eljáró tanácsa a Kérelmező által az isztambultransfer.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmét alaptalannak találta, ezért elutasította.

Indokolás:

I. A Kérelmező előterjesztése

A isztambultransfer.hu domain név ügyében a Kérelmező jogi képviselője elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain név Kérelmezettől visszavonását, a Kérelmezőre való átruházását kérte.

A Kérelmező védjegyjogi oltalomra hivatkozott. Előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet azért használja jogtalanul, mert az Isztambul Transzfer színes ábrás védjegy ideiglenes oltalom alatt állt a domain regisztráció időpontjában.

A kérelmezett domain név használatához fűződő jogát röviden azzal indokolta, hogy a Kérelmező 2014. 11. 20. napján kérelmet nyújtott be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához az Isztambul Transzfer megnevezésű, színes ábrás (áruosztályok: 35., 39.) magyar nemzeti védjegy bejegyzése érdekében. A védjegy-bejegyzési kérelem korábbi, mint a nevezett domain név regisztrációja és a Kérelmező a domain nevet gazdasági tevékenysége érdekében folyamatosan használja.

A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett rosszhiszeműségét az támasztja alá, hogy a kérelmező írásbeli megkeresésére nem reagált, a domain nevet azóta is folyamatosan használja.

II. A Kérelmezett védekezése

A Kérelmezett védekezést nem terjesztett elő.

III. A Regisztrációs Döntnök álláspontja

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök (jelen esetben a Kérelmezett írásbeli védekezése hiányában) a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten elérhető nyilvános adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnöki a Szabályzat 29. pontjában foglaltak alapján tehát valamennyi eljárásban először is azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, vagy hogy az adott név használatára a Kérelmező jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala védjegylajstromának adatai szerint a hivatkozott színes ábrás védjegybejelentést tette a Kérelmező.

Kiemelendő azonban, hogy ez egy még nem lajstromozott, függőben lévő védjegy és arra vonatkozóan védjegyoltalom nem áll fenn. Továbbá, a Regisztrációs Döntnök felhívja a figyelmet arra, hogy a Kérelmező által várt védjegyoltalom általi kizárólagosság a kialakult bírói gyakorlat alapján nem terjed majd ki a színes ábra „Isztambul Transzfer” szóelemére. Azaz: a jogosult a színes ábrás (lajstromozott) védjegyoltalom alapján majd csak az adott színes ábra összessége és az ahhoz megtévesztésig hasonló megjelölések használatától tilthat el másokat, de önmagában az „Isztambul Transzfer” kifejezés használatától nem. Ez a kifejezés ugyanis általánosságban, megkülönböztető képesség nélkül, a köznyelvben és az üzleti kapcsolatokban ismert és megszokott módon utal Isztambul városa felé nyújtott reptéri vagy egyéb személyszállítási szolgáltatásokra – és így alappal feltételezhető, hogy ez a kifejezés maga védjegyjogi oltalomban nem részesülhet, szóvédjegyként nem regisztrálható és használatától mást nem lehet eltiltani.
Mindez a Védjegytörvény 2. § (2) bek. a) pontjának rendelkezéseiből következik, amely szerint: a védjegyoltalomból ki van zárva az a megjelölés, amely nem alkalmas a megkülönböztetésre, különösen, ha kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minősége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, előállítási vagy teljesítési ideje, illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak, vagy pedig amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve az üzleti kapcsolatokban állandóan és szokásosan alkalmaznak.

Mivel sem a Kérelmező, sem a Kérelmezett személyes neve semmilyen módon nem egyezik vagy hasonlít a domain névre, így az ügyben a névkizárólagossági vonatkozó jogszabályok alkalmazása sem merülhetett fel.

Mindezekre figyelemmel a Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain névvel kapcsolatban a Kérelmező magyar- vagy közösségi jog alapján nem jogosult a domain név kizárólagos használatára és hogy az nem minősül védett névnek sem.

A Regisztrációs Döntnök ellenőrizte a tárgybani isztambultransfer.hu domain alatti honlap tartalmát is, azonban azon a jelen döntés időpontjában még tartalom nem volt található – így a Kérelmezett tevékenységére vonatkozóan az nem szolgált adattal, de a Kérelmező állításait sem támasztotta alá semmilyen tekintetben.

Ezek után a Regisztrációs Döntnök csak röviden vizsgálta a Szabályzat 29. pontjának egyéb feltételeit.

A Regisztrációs Döntnök meglátása szerint a Kérelmezettnek a Szabályzat szerinti jogos érdeke (pl. hasonló reptéri transzfer vagy más hasonló turisztikai szolgáltatás nyújtása) nem zárható ki a domain használata kapcsán.

A Regisztrációs Döntnök azt is vizsgálta, hogy a Kérelmezett részéről a domain alatt elérhető tartalom felhasználása rosszhiszeműen történt-e. A jelen eljárásban azonban nem merült fel semmilyen arra utaló bizonyíték vagy adat, amely a Kérelmező rosszhiszeműségét valószínűsíthette volna.

Mivel a védjegyoltalomra való hivatkozást a Regisztrációs Döntnök nem látta megalapozottnak, sem a Kérelmező előterjesztése, sem a Kérelmezett honlapjának tartalma alapján, ezért a kérelemnek a hivatkozott védjegybejelentés alapján nem tudott helyt adni.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Budapest, 2015. május 6.

dr. Jambrik Gergely döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum