Elfelejtettem a jelszót.

samsungszerviz

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a samsungszerviz.hu
domain név tárgyában

A Choi Hwan Seog ( 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em. e-mail: kinga.kovacs@samsung.com) által képviselt Samsung Zrt. (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.), mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által a Perfect Szerviz Hungary Kft. (székhely: 1151 Budapest, Pozsony u. 41., adminisztratív kapcsolattaró: BlazeArts Kft. (6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8. e-mail: domain@forpsi.hu;, mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen a samsungszerviz.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egy személyben eljárt Regisztrációs Döntnöki Tanács (a továbbiakban: „Döntnök”) meghozta az alábbi

D Ö N T É S T:

A Tanács a Kérelmező által a samsungszerviz.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja.


Indokolás

1. Kérelmező kérelme és annak indokai

1.1. Kérelmező képviselője útján, elektronikus úton terjesztette elő kérelmét és iratait a Regisztrációs Döntnök egy tagú döntnöki tanácsban történő eljárásának megindítására, és kérte az a samsungszerviz.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől.

1.2. A kérelem indokaként, a Kérelmező névhasználati joga és a védjegyoltalomból eredő jogai sérelme tekintetében előadta, hogy a Samsung illetve a cégcsoporthoz tartozó társaságok a „samsung” megjelölésre vonatkozóan számos szó, illetve ábrás védjegyoltalommal rendelkeznek. A hivatkozott „Samsung” védjegy Magyarországra is kiterjedően kizárólagos védjegyoltalomban részesül.

1.3. Előadta továbbá, hogy mindenki által ismert tény, hogy a „Samsung” védjegy jó hírnevet élvez, piacon bevezetett közismert termékneve kérelmezőnek, amely a Samsunghoz illetve a Samsung által értékesített termékekhez kötődik, s annak használatára kizárólagosan a Samsung jogosult. Hivatkozott arra, hogy a kizárólagos használati jog alapján, mint védjegyjogosult, bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt. Hivatkozott arra is, hogy a domain névben a szereplő „szerviz” toldat nem teszi megkülönböztetővé a kérelmezett domain nevet a maga egészében a Samsung védjegyhez képest, továbbá megtévesztésre alkalmas a domain név illetve a domain név alapján kialakítandó honlap jogosultját illetően.

1.4. Hivatkozott továbbá arra, hogy a kérelmezett domain név összetéveszthetőségig hasonló a Samsung, illetve kapcsolt vállalkozásai által használt domain nevekhez is (pl.: samsung-klub, samsungsuto.hu, samsung.com).

1.5. A Kérelmező hivatkozott arra is, hogy a Kérelmezett általi használat megtévesztő és jogellenes, és felhívta e vonatkozásban a Védjegy Törvény 12.§ és 27§-át.Kérelmező hivatkozott a jogellenesség körében a cégnevéhez fűződő jogok megsértésére. Előadta, hogy a „samsung” megjelölést cégneveként is használja. Hivatkozott e körben a Domainregisztrációs Szabályzatra (DRSZ) amely szerint a domain- igénylő a delegálni kért domain tekintetében nem választhat olyan megjelölést, amely névkizárólagossághoz fűződő jogai sérelmével jár. Hivatkozott továbbá a Tanácsadó Testület 4/2000 (V.10.) elvi állásfoglalására, melynek értelmében az üzleti tisztesség követelménye megkívánja a vállalkozásoktól, hogy tartózkodjanak azon kereskedelmi nevek (cégnevek, vállalatnevek, cégjelzők kereskedelmi feliratok illetve jelszavak) szándékos és tudatos használatától, amelyek versenytársaikat illetik. Arra a következtetésre jutott a fenti állásfoglalás alapján Kérelmező, hogy a Samsung cégnévre való hivatkozása is alkalmas a domain név Kérelmezettől történő visszavonásának indokául.

Kérelmező a domain név megtévesztő volta tekintetében előadta, hogy a domain név azt a hamis látszatot kelti, hogy a domain név és a kialakított honlap mögött a Samsung cég, illetve kapcsolt vállalkozásai tevékenysége áll.
Hivatkozott arra is, hogy a „szerviz” toldat a tevékenységre vonatkozó információkra utal. Ez összekapcsolva a „samsung” védjeggyel azt a látszatot kelti, hogy egy hivatalos Samsung honlapról van szó, amelyen a cég által gyártott, forgalmazott termékekről lehet információt szerezni. Hivatkozott a Tanácsadó Testület 6/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalására, melynek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a domain név azt a látszatot kelti, mintha mögötte a Samsung, illetve kapcsolt vállalkozásai tevékenysége állna fenn.

1.6. Kérelmező hivatkozott a RDSZ 2.2.1. és 2.3.2. pontjaira, s arra, hogy a Kérelmezett a domain delegálására irányuló kérelmét nyilvánvalóan a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a cégnyilvántartás adatainak ellenőrzése nélkül terjesztette be, tehát a Kérelmezett a domain megválasztásakor nem tanúsított megfelelő gondosságot. Ennek alátámasztására hivatkozott a nyilvános adatbázisokban elérhető 7 „samsung” megjelölést tartalmazó bejegyzett cégnévre és több mint 200 érvényes védjegyre ugyanezen megjelöléssel.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az RDSZ 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

Érdemi védekezésében Kérelmezett előadta, hogy

2.1. A samsumgszerviz.hu domain név regisztrálási körülményeit és felhasználási okát rögzítette. Ennek keretében előadta, hogy a samsungszerviz.hu domaint nyolc éve regisztráltatta. Előadta, hogy a Kérelmezett tulajdonosi köre és a Samsung Zrt. kommunikációs/infokommunikációs termékeit javító (Europian Repair Center of Samsung) TELEMAX GSM SZERVÍZ Kft. (13-09-171219) akkori vezetői, majd későbbi tulajdonosai közös társas vállalkozást alapítottak Advansys Notebook Szerviz Kft. néven (13-09-144924). A társas vállalkozás tulajdonosai közt a Kérelmezett tulajdonosai és a TELEMAX GSM SZERVÍZ Kft vezetői által alapított ADV Management Kft. (01-09-951047) volt megtalálható, mely ma már TMX Mobile Solution Szerviz Kft. (13-09-144550) néven viszi tovább a Samsung zRt kommunikációs/infokommunikációs termékeinek javítását.

Kérelmezett előadta továbbá, hogy a társas vállalkozás alapításának célja többek közt az infokommunikációs termékek javítása volt nem titkoltan a közvetlen kapcsolatnak köszönhetően a Samsung Electronics Zrt.-vel. Cél volt többek közt, az általa gyártott notebookok és netbookok fizetős, jótállási időn túli és jótállási időn beüli on-site javítása. A domain a felhasználás során a www.laptopszerviz.com domainre mutatott, mely az Advansys Notebook Szerviz weboldala az alapítás óta.
A Kérelmezett előadta, hogy tulajdonosi köre a későbbiek folyamán kivásárolta az ADV Management Kft., s a kivásárlás során a domain is az eddigi tulajdonosnál maradt.
Hivatkozott arra is, hogy eddig csak informálisan megkeresés érkezett a volt tulajdonostárs, a ma már TMX Mobile Solution Szerviz Kft.-n keresztül. Az informális megkeresésre válaszként informálisan tájékoztattuk a megkeresőt, hogy a domain valóban a Kérelmezett tulajdona, azt informális kérésre át nem adja.

2.2. Kérelmezett észrevételeiben előadta, hogy immár megszűnt a közvetlen Samsung Zrt. kötődés, mivel az Advansys Notebook Szerviz Kft.-ben már nincs tulajdona a Samsung Zrt. kommunikációs/infokommunikációs termékeit javító (Europian Repair Center of Samsung) Telemax Mobile Solution Kft-nek. Hivakozott arra, hogy domain passziválásra került, de regisztrált státuszban maradt későbbi felhasználás céljából. Kérelmezett tagadta, hogy akár hirdetés, akár a Samsung Zrt. jó hírnévhez való jogát sértené; továbbá álláspontja szerint a domain nem alkalmas a vásárlók megtévesztésére sem.

2.3. Hivatkozott arra, hogy a „samsungszerviz”, mint kifejezés nem tartozik a Samsung által regisztrált és lajstromozott védjegyek közé, s nem is tartozhat, a mások által üzemeltetett szerviz hálózat többszereplős felépítése valamint a termékenként eltérő javítási folyamatok/technológiák miatt sem.

2.4. Kérelmezett hivatkozott arra, hogy a Samsung Zrt. több márkaszervizt és Quick Repair pontot üzemeltet szerződött szerviz partnerein keresztül, ezek elérhetőségét feltünteti a honlapján valamint a készülékekhez adott jótállási jegyen. Nincs egy adott, központi szervize, mely kiemelten viselhetné ezt a nevet, hanem partnerei elérhetőségeit tűnteti fel mindenhol az adott társas vállalkozás nevével. Az internetes kereső szolgáltatások segítségével végzett keresés sem adja fel megtévesztő találatként.

2.5. Álláspontja szerint törvényesen, tisztességesen és a továbbértékesítés szándéka nélkül használja a domain nevet és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, és arra sem, hogy sértse egy olyan név jóhírét, amelynek használatára más személy jogosult.

2.6. Észrevételezte, hogy Kérelmező nem adott be panaszt a Kérelmezett által igényelt domain regisztrálása ellen az előírt határidőben.

2.7. Kérelmezett hivatkozott két – álláspontja szerint – hasonló ügyben keletkezett eseti döntésre.

2.7.1. Európai Bíróság 1999. február 23-i ítélete.
Bayerische Motorenwerke AG (BMW) és BMW Nederland BV kontra Ronald Karel Deenik.
Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Hoge Raad - Hollandia.
C-63/97. sz. ügy
Határozatok Tára
1999 I-00905
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-63/97
2.7.2. A Tanácsadó Testület 16/2011 (VII. 12.) sz. állásfoglalása a toshibalaptopszerviz.hu és a toshibanotebookszerviz.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok (857/2011. és 858/2011. sz. ügyek) tárgyában.

Ezek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzat 30. pont I. és III. feltétele egyértelműen teljesül.
A II. feltételhez kapcsolódóan kifejtette, hogy a Samsung Zrt-hez köthető szervizek közt, a szervezésből adódóan nincs olyan, aki kizárólagosan és jogosan viselhetné a „samsungszerviz” nevet, s többek közt ezért "nem is hiányzott" 8 éven át a domain a Samsung Zrt.-nek.

3. Kérelmező észrevételei a Kérelmezett érdemi védekezésére


3.1. A Kérelmezett által hivatkozott esetek a Kérelmező álláspontja szerint a jelen ügyben nem tekinthetőek relevánsnak, ugyanis a Kérelmezett nem egyetlen márkára specializálódott szerviz, ahogyan az egyik esetben szereplő „toschibanotebookszerviz.hu” domaint regisztráló cég volt. Hivatkozott arra, hogy a Kérelmezett a „samsungszerviz.hu” oldalon különböző márkák szervizelését hirdeti, ezért a honlap címe eleve megtévesztő lehet a fogyasztók számára, akik azt feltételezhetik, hogy a honlapot üzemeltető vállalkozás a Samsung márkaszervize.

Ahogyan azt a Kérelmezett az érdemi védekezésében hivatkozta, a Samsung nem található meg a felsorolt márkák között, mivel a Samsungnak nem szerződéses partnere a Kérelmezett.
Ennek okából álláspontja szerint a Kérelmezett helytelenül hivatkozik a Tanácsadó Testület 16/2011 (VII.12.) sz. Állásfoglalására amely kimondja, hogy ,,A védjegytörvény szerint a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében – az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy szolgáltatás rendeltetésének jelzésére.”

3.2. Kérelmezett elismerte, hogy ugyan a „samsungszerviz” nem lajstromozott védjegye a Samsungnak, de a ,,samsung” megjelölésre vonatkozóan számos szó, illetve ábrás védjegyoltalommal rendelkeznek a Samsung cégcsoporthoz tartozó társaságok, amelyek használatához ezen társaságok előzetes engedélye szükséges a Védjegy Törvény alapján. Ismételten kiemelte, hogy a Kérelmezett által használt domain tartalmazza a Samsung lajstromozott szóvédjegyét. Hivatkozott arra, hogy a domain névben szereplő „szerviz” toldat nem teszi a domain nevet megkülönböztetővé a Samsung védjegyeihez képest, így ez megtévesztheti a fogyasztókat.

3.3. Hivatkozott arra is, hogy mivel a Kérelmezett nem kizárólag Samsung termékek szervizelésével foglalkozik, nem indokolt a „samsungszerviz.hu” domain név használata és nem alkalmazható az Állásfoglalás, hiszen az abban hivatkozott esetben a panaszolt domain használója kifejezetten Toshiba termékek javítására szakosodott. Ugyanakkor alaptalanul hivatkozik a Kérelmezett az Európai Bíróság C-63/97. ítéletére tekintettel arra, hogy ebben az esetben is kizárólag egy márkára, a BMW-re specializálódott az adott vállalkozás.

3.4. Kérelmezező álláspontja szerint a Kérelmezett különböző és nem egyetlen márkára specializálódott társaság, megtagadható tőle a védjegyhasználat. Hangsúlyozta továbbá, hogy nem állnak szerződéses viszonyban a Kérelmezettel – soha nem is volt hivatalos szervizpartnere a Kérelmezőnek következésképpen álláspontja szerint a Kérelmezett nem jogosult a Samsung védjegyet semmilyen formában használni a Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül.

3.5. Kérelmező hivatkozott a Kérelmezett érdemi ellenkérelmében foglalt állításra, miszerint ő maga is elismerite, hogy a Samsung szervizpartnerei közül nincs olyan, aki kizárólagosan és jogosan viselhetné a „samsungszerviz” nevet. Ez alapján álláspontja szerint egy olyan cég, mint a Kérelmezett, amely nem kizárólag Samsung termékek szervizelésére szakosodott és még csak nem is hivatalos szervizpartnere a Samsungnak, végképp nem jogosult a ,,samsung” szóvédjegyet tartalmazó domain használatára.

3.6. Fentiekre tekintettel fenntartotta kérelmét DRSZ 10. pontja alapján a „samsungszerviz.hu” domain visszavonásának elrendelésére. Kiemelte, hogy a Kérelmezett érdemi védekezésében előadottal szemben nem a domain átruházását kéri, hanem a domain törlését.

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és a Kérelmezett írásbeli előterjesztései valamint weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) szabályai alapján az alábbi indokokra figyelemmel hozta meg döntését.


Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A RDSZ 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

A Kérelmezett a www. doman.hu whois rekord tanúsága szerint 2008. március 23-án regisztráltatta a samsungszerviz.hu domain nevet.

Megállapította, hogy a SAMSUNG név a jogtulajdonos Samsung Electronics CO., Ltd. bejegyzett védjegye. Bár Kérelmező védjegyokiratokat a „Samsung” védjegy közösségi oltalma tekintetében nem csatolt, Regisztrációs Döntnök megállapítja, hogy köztudomású, hogy a Kérelmező világszerte így Európában is ismert vállalat, amely termékeivel az Európai Unió piacán, így Magyarországon is jelen van. Továbbá rámutat, hogy Kérelmező valamint a Kérelmező márkája és a Samsung mint kereskedelmi név és védjegye közismert és jóhírű Európa szerte, így Magyarországon is.
http://brandprotection.hu/Samsung+Electronics+CO.%2C+Ltd.


A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint a Kérelmező javára a magyar jog által védett név és a vitatott domain név között fennálló azonosság, illetve megtévesztő hasonlóság vizsgálata során a „Samsung” nevet kell a samsungszerviz.hu domain névvel összevetni. Az összevetés alapján - tekintettel arra, hogy a magyarországi domainekre utaló .hu országkód az összehasonlítás során nem vehető figyelembe – megállapítható, hogy csupán a megkülönböztető képességgel nem rendelkező leíró „szerviz” szóval különbözik a domain név a Kérelmező védjegyeitől.
Továbbá a leíró szóelem arra a szolgáltatásra utal, amelyet a Kérelmező kizárólag szervizszolgáltatási szerződéssel rendelkező partnereivel köt, azonban még részükre sem teszi lehetővé a védjegye használatát a garanciális és egyéb szerviz szolgáltatások nyújtása körében.

Döntnök e vonatkozásban osztja a Kérelmező azon álláspontját, miszerint a Kérelmezett az „samsung” megjelölés szerviz kiegészítése leíró jellegű, nem eredményez olyan megkülönböztető jelleget, amely a Kérelmező védjegyoltalomhoz való jogát korlátozná.
A Döntnök osztja e körben a Kérelmező azon álláspontját is, miszerint ezen ún. leíró elemek figyelmen kívül hagyása nélkül azonos, míg a leíró elemek figyelembe vétele esetén megtévesztő a hasonlóság a védjegy és a panaszolt domain név között.

A Döntnök álláspontja szerint a tárgyi domain név a Kérelmező szóvédjegyével – tehát a DRSZ 10.3. pontja értelmében - a Kérelmező javára védett névvel azonos vagy megtévesztően hasonlít.
A Döntök a Kérelmezőnek a kérelmezett domain névhez fűződő névhasználati jogosultságát ez alapján igazoltnak tekinti.
Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

Az RDSZ 30. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett.

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy nem merült fel olyan adat, amely a Kérelmezett vonatkozásában a név használatára vonatkozó jogot bizonyítaná. A cégtulajdonosi kör és azok Kérelmezett által előadott változásai már a domain delegálásakor sem volt alkalmasak a névhasználat alátámasztására.
A Kérelmezett maga sem hivatkozott érdemi védekezésében arra, hogy a Kérelmezővel bármikor szervizszolgáltatási szerződést kötött volna, sőt arra sem, hogy szervizszolgáltatási tevékenysége kizárólag a Samsung elektronikai termékek javítására korlátozódna.

Regisztrációs Döntnök megállapítja, hogy a Kérelmező helyesen hivatkozott arra, hogy a a „samsungszerviz.hu” domain név használata a Kérelmező által hivatkozott Állásfoglalás nem alkalmazható mivel az abban hivatkozott esetben a panaszolt domain használója kifejezetten Toshiba termékek javítására szakosodott. Kérelmezett hivatkozása az Európai Bíróság C-63/97. ítéletére ugyancsak nem alapos, mivel ebben az ügyben is kizárólag egy márkára, a BMW-re specializálódott az adott vállalkozás, az analógia tehát egyik esetben sem helytálló.

Döntnök a fentiekre figyelemmel megállapítja, hogy a Kérelmezett a „samsugszerviz.hu” domain használatához fűződő jogos érdekét nem bizonyította.

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmezett rosszhiszeműségét is bizonyítottnak látta a domain használatával kapcsolatosan. A Kérelmező a becsatolt „screenashot”-ok alapján bizonyította, http://domain.1240.hu/?refdomain=alibabashop.hu oldalra átirányított keresés a Kérelmezett cégnevével ellátott lapra visz át, amelyen egyértelmű felhívás szerepel ajánlattétre mindazoknak, akik a www.alibabastore.hu domain iránt érdeklődnek és üzleti ajánlatot kívánnak tenni.

Mindezek alapján a Döntnök az RDSZ 31. e) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította, ugyanis a bejegyzett domain név olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, és a DRSZ 10.3 pontjára figyelemmel az RDSZ 29. a) és b) pontja és a 31. e) pontja alapján elrendeli a samsungszerviz.hu domain név visszavonását Kérelmezettől.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Dr. Bozzay Gyöngyi
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum